Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr.ir. A.G. Bregman: Naar een samenhangend en adequaat grondbeleid voor gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet

Wanneer:di 10-10-2017 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Het ruimtelijk bestuursrecht en het grondbeleidsinstrumentarium worden in de Omgevingswet geïntegreerd door middel van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet. Van deze wet is een zogenaamde consultatieversie op 1 juli 2016 publiek gemaakt. Niet alleen deze ontwikkeling, maar vooral de onlosmakelijke samenhang tussen het ruimtelijk bestuursrecht en het grondbeleidsinstrumentarium bij gebiedsontwikkeling noopt ertoe om het grondbeleidsinstrumentarium een plaats te geven in het onderwijs en onderzoek vanuit de vakgroep staatsrecht, bestuursrecht en bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op grond van de Aanvullingswet grondeigendom zullen alle instrumenten die van het huidige instrumentarium deel uitmaken, worden ondergebracht in de Omgevingswet. Wat betreft het voorkeursrecht is daarbij sprake van een verduidelijking op wetsniveau van de gemeentelijke positie. De voorziene regeling inzake onteigening sluit goed aan bij de positie van de bestuursrechter bij andere grondbeleidsinstrumenten, zoals het voorkeursrecht en grondexploitatie.

De praktische waarde van enkele onderdelen van de regeling inzake kostenverhaal (meer ruimte om gemotiveerd van de verplichting tot kostenverhaal af te wijken, facultatief maken van de macroaftopping) lijkt gering. De beoogde keuzemogelijkheden t.a.v. de verdeelsleutel van kosten vergoot het risico van willekeur bij de toepassing van de regeling. De vervallen mogelijkheid van het kunnen doorschuiven van het moment van kostenverhaal zou in bepaalde gevallen nuttig kunnen zijn. Het ontbreken van het verplichte karakter van het nieuwe instrument stedelijke kavelruil ontneemt niet de meerwaarde aan het instrument. In combinatie met onteigening kan dit instrument functioneren als een stok achter de deur bij gemeentelijk faciliterend grondbeleid.

Meer informatie

  • Oratie: dhr. prof.dr.ir. A.G. Bregman
  • Titel: Naar een samenhangend en adequaat grondbeleid voor gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet
  • Leeropdracht: Bouwrecht
  • Faculteit: Rechtsgeleerdheid
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het aanmeldingsformulier
printView this page in: English