Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usprof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

prof. dr. ir. A.G. (Arjan) Bregman

Field/Discipline

Expertise

Recht rond gebiedsontwikkeling (omgevingsrecht, grondbeleid, samenwerkingsvormen, contracten, aanbesteding, staatssteun)
Last modified:07 June 2019 07.46 a.m.

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands