Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr. S. Corbellini: Geographies of Reading

Wanneer:di 06-06-2017 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Sabrina Corbellini
Sabrina Corbellini

De geografie van het lezen

Enkele maanden geleden werd de Innovations in Reading Prize van de American National Book Foundation toegekend aan Barbershop Books (Harlem, NY), een wijkgericht leesprogramma waarmee kindvriendelijke leesruimten in kapperszaken worden gecreëerd. De afgelopen twee jaar werden in dit programma 49 kapperszaken omgevormd tot gemeenschappelijke ruimten, waarin een positieve vroege leeservaring wordt geboden aan Afro-Amerikaanse jongens in achttien steden, verspreid over elf Amerikaanse staten. Vier andere organisaties ontvingen een eervolle vermelding in het kader van de Innovations in Reading Prize 2017: Books@Work, de Great Reading Games, Poetry in Motion en Reach Out and Read. Al deze bekroonde programma’s hebben één ding gemeen: ze proberen het lezen van boeken te integreren in alledaagse bezigheden, zoals wachten bij de kapper, op werkplekken, in het openbaar vervoer en bij een bezoek aan de kinderarts, met als doel jongeren en volwassenen te stimuleren meer te lezen.

De maatschappelijke invloed van lezen kan niet worden overschat. Lezen is zowel in de premoderne als de moderne tijd altijd onmisbaar geweest voor de vorming en ontwikkeling van duurzame, sterke en gezonde gemeenschappen op lokaal en landelijk niveau (zie bijvoorbeeld de Aanpak laaggeletterdheid door de Rijksoverheid). Door vanuit een historisch perspectief onderzoek te doen naar activiteiten, strategieën en technieken van lezen, kunnen wetenschappers vaststellen hoe kennis werd vergaard en verspreid, in welke mate kennis beschikbaar was en welke impact de verspreiding van kennis op maatschappelijke veranderingen heeft gehad.

Erkenning van het belang van een ruimtelijke benadering van lezen (d.w.z. waar vinden deze leesactiviteiten plaats en hoe worden ze beïnvloed door ruimten en plaatsen waar men leest) vormt de rode draad in de oratie van prof.dr. Sabrina Corbellini. Zij analyseert in haar rede de geografie van het lezen aan de hand van bronnen uit de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Aangezien de premoderne maatschappij een aanzienlijk niveau van geletterdheid had en er was sprake om een intens boekverkeer, kunnen we deze periode als een laboratorium benaderen waarin we niet alleen onderzoeken wie de lezers waren en hoe en wat ze lazen, maar waarin we ook hun leesstrategieën en -activiteiten in kaart kunnen brengen.

Meer informatie

  • Oratie: mw. prof.dr. S. Corbellini
  • Titel: Geographies of Reading
  • Leeropdracht: Leescultuur in premodern Europa
  • Faculteit: Letteren
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het aanmeldingsformulier
printView this page in: English