Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr. J.M. Spikman: Zelfregulatie en adaptatie; over de prefrontale cortex en hersenschade

Wanneer:di 11-10-2016 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Neurologische aandoeningen, zoals traumatisch hersenletsel, kunnen leiden tot schade in de prefrontale cortex of in de hersennetwerken, waar de prefrontale cortex een belangrijk onderdeel van vormt. Dat leidt vaak tot gedrags- en persoonlijkheidsveranderingen; patiënten hebben minder controle over hun gedrag en kunnen dit niet goed afstemmen op verschillende situaties. Dat gaat gepaard met problemen in sociale interacties en in de planning en organisatie van complexe taken. Op de langere termijn kunnen deze stoornissen tot ernstige beperkingen in de participatie leiden; veel patiënten verliezen hun werk, relatie en sociale contacten en soms raken patiënten sociaal geïsoleerd. Ondanks deze ernstige consequenties voor het functioneren van patiënten worden gedragsveranderingen in de klinische praktijk lang niet altijd tijdig opgemerkt en zijn er nauwelijks behandelmethoden voorhanden.

In haar oratie betoogt prof.dr. Joke Spikman dat een klinisch neuropsychologisch begrippenkader van belang is bij het onderzoek naar deze ingrijpende gevolgen van hersenletsel. Haar onderzoek richt zich op het ontwikkelen van methoden om deze stoornissen in zelfregulatie en adaptatie te kunnen meten en behandelen, waarbij de relevantie voor de patiënt en diens dagelijks functioneren voorop staat. Daarbij wordt ook onderzocht in hoeverre persoonlijke factoren, zoals copingstijl (de manier waarop iemand met problemen en stress omgaat) en stressregulatie, bepalend zijn voor herstel en aanpassingsvermogen van patiënten.

Meer informatie

  • Oratie: mw. prof.dr. J.M. Spikman
  • Titel: Zelfregulatie en adaptatie; over de prefrontale cortex en hersenschade
  • Leeropdracht: Medische neuropsychologie; in het bijzonder de neuropsychologische revalidatie
  • Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het online aanmeldingsformulier
printView this page in: English