Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr.ir. B.B. Bock: Leegte en ruimte: Over bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord-Nederland

Wanneer:di 20-09-2016 om 16:00
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen
Bettina Bock
Bettina Bock

In de discussie over bevolkingsdaling en leefbaarheid ligt de nadruk doorgaans op leegte. Leegte die ontstaat als voorzieningen verdwijnen en de leegte die blijft als mensen verhuizen. In haar oratie stelt Bettina Bock naast leegte ook ruimte aan de orde. Ruimte voor vernieuwing en verandering, én ruimte voor nieuwe inzichten die ontstaat als we van perspectief wisselen en nieuwe vragen stellen.

Volgens de Bijzonder Hoogleraar Bevolkingsdaling en Leefbaarheid voor Noord-Nederland zijn daarbij twee invalshoeken met name interessant: de samenhang tussen sociale en ruimtelijke ongelijkheid en de betekenis van toenemende mobiliteit. Bock vindt het belangrijk om nader te onderzoeken in hoeverre het ontstaan en benoemen van krimp- en anticipeerregio’s deel uitmaakt van een proces van toenemende ruimtelijke ongelijkheid - ongelijkheid tussen welvarende centrale gebieden en minder welvarende gebieden in de zogenaamde periferie. De komende vijf jaar nemen Bock en haar collega’s deel aan een groot Europees onderzoek naar territoriale ongelijkheid waarin zij nagaan in hoeverre we de sociaaleconomische en politieke status van een gebied kunnen aflezen aan de omvang en richting van migratie en mobiliteit. Verder gaat het er om te begrijpen hoe Europees, nationaal en regionaal beleid er aan zou kunnen bijdragen om processen van toenemende ruimtelijke ongelijkheid te keren.

Daarnaast wil Bock graag beter begrijpen hoe mobiliteit en migratie kan bijdragen aan de leefbaarheid van krimpgebieden. De huidige tijd wordt door beroemde wetenschappers als de eeuw van mobiliteit beschreven. Toch domineert in de discussie rondom krimp de angst voor het wegtrekken van mensen. Bock wil beter begrijpen waarom mensen ervoor kiezen om te blijven en in hoeverre ook nieuwe en tijdelijke bewoners een bijdrage leveren aan gebiedsontwikkeling, onder meer door toegang te bieden tot externe hulpbronnen en netwerken.

Daarnaast is het volgens Bock belangrijk om meer inzicht te verkrijgen in de samenwerking tussen overheid, burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. Bock hoopt door het doen van onderzoek beter te kunnen begrijpen wanneer en onder welke voorwaarden dergelijke vormen van samenwerking uitgroeien tot sociale innovaties, die nieuwe oplossingen aandragen voor bijvoorbeeld verdwijnende voorzieningen, en op welke manier dit proces door overheid en andere partners gestimuleerd dan wel verstoord wordt.

Meer informatie

  • Oratie: mw. prof.dr.ir. B.B. Bock
  • Titel: Leegte en ruimte: Over bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord Nederland
  • Leeropdracht: Bevolkingsdaling en leefbaarheid in Noord Nederland
  • Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen
  • Aanmelden uiterlijk een week van te voren door de antwoordkaart terug te sturen of door opgave via het online aanmeldingsformulier
  • Zie ook artikel Dagblad van het Noorden: Hoogleraar: 'Je kunt krimpgebieden niet zomaar afschrijven'
printView this page in: English