Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie mw. prof.dr. S. Brouwer: Passend werk in uitvoering

Wanneer:di 22-03-2016 om 16:00
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Prof.dr. Sandra Brouwer richt zich in haar oratie op de kwetsbare positie van chronisch zieken en gehandicapten op de huidige arbeidsmarkt.

Met substantiële veranderingen binnen het Nederlandse systeem van sociale zekerheid is de afgelopen jaren het accent verschoven van ‘inkomensbescherming’ naar een ‘participatiemaatschappij’ waarin iedereen naar vermogen deelneemt in regulier werk. De participatiegraad van mensen met beperkingen blijft nog sterk achter in vergelijking met gezonden, ondanks vele maatregelen. Dat kan een gevolg zijn van het beperkte arbeidsvermogen van deze mensen, maar kan ook worden veroorzaakt door onvoldoende aanbod van passend werk op de huidige arbeidsmarkt. Nader onderzoek is nodig om te bepalen wat de belangrijkste knelpunten zijn bij het streven om ook deze mensen te laten participeren.

Brouwer benoemt in haar oratie een aantal stappen die gezet moeten worden om de kans op deelname van mensen met chronische aandoeningen en handicaps te vergroten. Deze betreffen enerzijds het beoordelen en beïnvloeden van arbeidsvermogen en anderzijds het creëren van passend werk dat aansluit op het (beperkte) arbeidsvermogen. Nieuwe inzichten over gezondheid en functioneren en andere manieren om arbeid te organiseren kunnen richting geven aan wetenschappelijk onderbouwde oplossingen.

In haar onderzoek wil Brouwer zich richten op het identificeren van oorzaken van beperkte arbeidsparticipatie bij groepen met hoog risico, op het ontwikkelen van nieuw instrumentarium en op de effectiviteit van nieuwe (werk)interventies. Zij schetst specifieke onderzoeksdoelen die zij de komende jaren wil bereiken in samenwerking met de betrokken organisaties, professionals en ervaringsdeskundigen.

Symposium: Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt

Voorafgaand aan de oratie vindt in het UMCG het symposium Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt plaats.

Meer informatie

  • Oratie: Mw. prof.dr. S. Brouwer
  • Titel: Passend werk in uitvoering
  • Leeropdracht: Arbeid en gezondheid, in het bijzonder arbeidsparticipatie en re-integratie van kwetsbare groepen
  • Faculteit: Medische wetenschappen
printView this page in: English