Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. F.K.L. Spijkervet: Toekomst aan de kaak gesteld

Wanneer:di 25-03-2014 om 16:15
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Oratie: dhr. prof.dr. F.K.L. Spijkervet

Titel: Toekomst aan de kaak gesteld

Leeropdracht: Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Faculteit: Medische Wetenschappen

Prof.dr. Fred Spijkervet gaat in zijn oratie in op de toekomst van de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. De toekomst van de MKA-chirurgie ligt volgens Spijkervet in de continue (door)ontwikkeling van de kennis en behandelmogelijkheden van aandoeningen die uitgaan van de mond, kaken en aangrenzende delen van het aangezicht. Voorbeelden hiervan zijn ontwikkelingen in de 3D-beeldvormende technologie en het vertalen van klinische problemen naar het laboratorium en vice versa.

Het op niveau brengen en houden van onderzoek is niet eenvoudig gezien de sterk krimpende overheidsmiddelen voor onderzoek, onderwijs en opleiding. Willen we de MKA-chirurgie blijven verbeteren, vooral op wetenschappelijk gebied, dan zijn kwaliteiten nodig om vakgebiedoverstijgend te werken. Vakgroepoverstijgend kunnen werken, dus open staan voor multidisciplinaire samenwerking, is in het huidige tijdsbeeld essentieel om wervend te zijn voor onderzoek binnen de tweede en derde geldstroom. Een goed voorbeeld hiervan is het Expertise Centrum voor Sjögren in het UMCG, waar mede door de inzet vanuit de MKA-chirurgie toonaangevend onderzoek wordt verricht en substantiële externe financiering voor onderzoek is verkregen. Soortgelijke ontwikkelingen zijn zichtbaar bij het onderzoek vanuit de MKA-chirurgie naar bijwerkingen van kankertherapie op de mond en kaken.

De toekomstige zorg wordt - aan de hand van kwaliteits- en prestatie-indicatoren - steeds meer gestuurd door de overheid en zorgverzekeraars. Daarbij is niet altijd de kwaliteit van de zorg leidend, maar spelen economische factoren regelmatig een minstens even belangrijke rol. Om ook voor de toekomst de zorgverlening vanuit de MKA-chirurgie veilig te stellen, en zo mogelijk op een nog hoger niveau te brengen, is het van belang om vanuit de beroepsvereniging in de nabije toekomst voor veel voorkomende aandoeningen en behandelingen, bij voorkeur op wetenschappelijk bewijs gebaseerde, indicatoren op te stellen en te toetsen. Hierbij moet men ook rekening houden met de vergrijzende samenleving. Welke MKA-zorg heeft de oudere mens nodig en in hoeverre bepaalt een goede mondgezondheid ook hoe gezond de oudere mens is?

De MKA-chirurgie werkt in de tweede en derdelijnszorg op het grensvlak van de geneeskunde en de tandheelkunde. De komende jaren moet daarom veel worden ingezet om de kennis op het gebied van de mondgezondheid van de ouder wordende patiënt, en de impact hiervan op het gezond ouder worden, én de dagelijkse zorgpraktijk verder te ontwikkelen.