Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. A.A.E. (Eduard) Verhagen: Samen sterk

Wanneer:di 09-09-2014 om 16:15
Waar:Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Oratie: dhr. prof.dr. A.A.E. (Eduard) Verhagen

Titel: Samen sterk

Leeropdracht: Algemene kindergeneeskunde, i.h.b. palliatieve zorg voor kinderen

Faculteit: Medische wetenschappen

Snelle technische ontwikkelingen maken het mogelijk om kinderen met een ernstige, levensverkortende ziekte beter te behandelen en langer in leven te houden. Daarbij doet zich steeds vaker de vraag voor, of wat technisch kan ook altijd gedaan moet worden. Voor het beantwoorden van die vraag zijn niet alleen ervaring en medisch technische kennis over ziekte nodig. Van de artsen die kinderen met een ernstige ziekte behandelen, mag verwacht worden dat zij vaardig zijn in het voeren gesprekken met de ouders en/of het kind, over de manier waarop de kwaliteit van leven van het kind het best kan worden verzekerd, en dat zij vaardig zijn op het gebied van palliatieve zorg.

In zijn oratie gaat prof.dr. Eduard Verhagen in op de palliatieve zorg voor kinderen. Met palliatieve zorg voor kinderen wordt bedoeld dat de werkwijze van artsen en andere zorgverleners gericht is op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt met een levensverkortende ziekte en diens gezin. Daarbij staat voorkomen en verlichten van lijden centraal.

Palliatieve zorg voor kinderen is in veel opzichten anders dan die voor volwassenen, en de ontwikkeling ervan is pas enkele jaren goed op gang. Vorig jaar verscheen de eerste richtlijn die de bestaande kennis heeft gebundeld en omgezet tot aanbevelingen voor de praktijk. Er blijkt een schrikbarend tekort aan wetenschappelijke studies te bestaan. Voor verdere ontwikkeling is onderzoek naar alle aspecten van palliatieve zorg bij kinderen nodig, bijvoorbeeld naar de effecten van bestaande symptoombehandelingen, naar besluitvorming en naar organisatie van zorg. Wat nu al wel vaststaat, is dat de beste zorg uitsluitend door goede interdisciplinaire samenwerking rond het kind kan worden geleverd. Daarmee kunnen we vandaag al beginnen.

printView this page in: English