Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaOraties

Oratie dhr. prof.dr. J. Herman: The Socialisation of Globalisation: the Case of Humanitarian Action

Wanneer:di 14-01-2014 om 16:15
Waar:Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Oratie: dhr. prof.dr. J. Herman

Titel: The Socialisation of Globalisation: the Case of Humanitarian Action

Leeropdracht: Globalisation Studies and Humanitarian Action

Faculteit: Letteren

Globalisering is binnen elke wetenschappelijke discipline een zeer omstreden onderwerp. Het is een overkoepelend proces dat alle hedendaagse problemen en uitdagingen omvat waar internationale en nationale gemeenschappen binnen het kader van groeiende onderlinge afhankelijkheden mee te maken hebben. Voor veel individuen en groepen over de hele wereld is de kwaliteit van leven dankzij globalisering aanzienlijk verbeterd. Maar er zijn ook minder positieve kanten. Globalisering heeft voor al even grote groepen van de wereldbevolking geleid tot grote bedreigingen.

De positieve en negatieve aspecten van globalisering hebben op zowel internationaal als lokaal niveau evenveel invloed op grote normatieve, politieke en maatschappelijke dilemma's. Deze twee niveaus zijn inmiddels volledig met elkaar verweven en de interactie tussen deze analyseniveaus vraagt om een theoretische onderbouwing. De zogenaamde Third Wave in Globalisation Theory (het transformationalisme van Hay en Marsh) lijkt nog de beste verklaring voor de wederkerigheid tussen internationaal en lokaal (glokalisering) en verklaart bovendien de betrokkenheid van Globalisation Studies Groningen (GSG) bij alle wetenschappelijke disciplines.

Het zijn echter met name de humanitaire wetenschappen die samenwerken met Globalisation Studies en die als specifieke onderbouwing van de algemene globaliseringstheorie dienen. Humanitarian Studies richt zich op de mondiale reactie van de wereldgemeenschap vanuit een gevoel van internationale solidariteit, gebaseerd op humanitaire verplichtingen en waarden, vastgelegd in talloze universele wettelijke en politieke documenten sinds 1863. Met behulp van de socialisatietheorie van Risse en Sikkink kunnen we analyseren hoe deze algemene, mondiale normen worden vertaald naar effectieve humanitaire methoden op het juiste niveau, namelijk dat van mensen die hulp nodig hebben.

printView this page in: English