Skip to ContentSkip to Navigation
About us News and Events Events and open days Academic Ceremonies Summer ceremony

Zomerceremonie

Zomerceremonie in de Aula van het Academiegebouw
Zomerceremonie in de Aula van het Academiegebouw

Met de jaarlijkse Zomerceremonie wordt officieel de afsluiting van het academisch jaar van de RUG gevierd. Het betreft een ceremoniële zitting met een feestelijk karakter.  

Tijdens deze bijeenkomst vinden de volgende uitreikingen plaats:

  • Uitreiking GUF-100 prijzen (jaarlijks)
  • Uitreiking Gratama-Wetenschapsprijs (tweejaarlijks)
  • Uitreiking Wierenga Rengerink Dissertatieprijs (jaarlijks)

Ook nemen bij de Summer Ceremony de internationale masterstudenten afscheid van onze universiteit en wordt een nieuwe groep internationale alumni-ambassadeurs geïntroduceerd.

De Zomerceremonie wordt afgesloten met een barbecue voor alle genodigden in de tuin van het Academiegebouw.

GUF-100 prijzen

De GUF-100 prijzen voor excellerende studenten werden in 1993 voor het eerst uitgereikt ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het GUF. De prijs bestaat uit een eenmalige beurs ter hoogte van €2500,- te besteden aan studie of onderzoek en wordt toegekend aan de meest excellente student van elke faculteit.

Wierenga Rengerink-prijs

Tijdens de zomerceremonie op 3 juli 2015 werd voor het eerst de Wierenga Rengerink Dissertatieprijs uitgereikt. Deze prijs bestaat uit een geldprijs van €7.500 en een penning en wordt sinds 2015 uitgereikt aan de promovendus die de beste RUG-dissertatie heeft geschreven.

Gratama Wetenschapsprijs  

De Gratama Wetenschapsprijs is een aanmoedigingsprijs voor jonge wetenschappers die zich onderscheiden met vernieuwend, maatschappelijk relevant en spraakmakend onderzoek. Ze wordt toegekend aan jonge en actieve onderzoekers, verbonden aan de universiteiten van Leiden en Groningen, op basis van hun onderzoekprestaties in een periode tot uiterlijk vijf jaren volgend op hun promotie.

Internationale toekomstige alumni

Meer dan 1.000 internationale alumni studeren jaarlijks af aan de RUG. De Zomerceremonie wordt speciaal georganiseerd om alle internationale afstuderende studenten een feestelijk afscheid te bieden. De ceremonie benadrukt het belang van de alumnus en moedigt toekomstige alumni aan om contact te blijven houden met hun alma mater. Ook wordt tijdens de Zomerceremonie de groep internationale alumni-ambassadeurs van het komende studiejaar voorgesteld.  

De livestream van de zomerceremonie 2019 gaat live op 5 juli om 16:00 uur.

Laatst gewijzigd:15 juli 2019 12:24
printView this page in: English