Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsInternationaliseringLandenoverzichtAfricaSub-Saharan Africa

Capaciteitsopbouw

De Rijksuniversiteit Groningen kijkt graag verder dan nationale en Europese grenzen. Al meer dan veertig jaar werkt ze actief samen met ontwikkelingslanden, inclusief Afrikaanse landen. Sinds eind jaren ’80 zijn vele projecten gefinancierd in het kader van Nederlandse capaciteitsopbouwprogramma’s van het Ministerie van Buitenlandse zaken, vaak via Nuffic, de Nederlandse organisatie voor internationalisering in onderwijs. Daarnaast heeft de RUG langdurig zelf geïnvesteerd in het opzetten en in stand houden van samenwerking met ontwikkelingslanden, omdat dit verrijkend is voor zowel de partnerlanden als de RUG.

Projecten

Op dit moment voert de RUG nog enkele grote projecten uit in het kader van het Netherlands Initiative for Capacity Development in Higher Education (NICHE), bijvoorbeeld op het gebied van energie, goed bestuur, onderwijs en ICT. NICHE besteedt, zoals voorgaande Nederlandse programma’s, aandacht aan curriculumontwikkeling, human resource training, gezamenlijk onderzoek, outreach en, zij het in mindere mate, infrastructurele verbeteringen zoals bibliotheken en laboratoria.

De Strategieafdeling Onderwijs en Onderzoek, sectie Onderzoek & Funding, die o.a. bestaat uit projectmanagers, project assistenten en financiële staf, is verantwoordelijk voor projectacquisitie en projectmanagement. Hierdoor kunnen RUG-wetenschappers, hun collega’s in zuidelijke landen en hun PhD kandidaten zich concentreren op onderzoek.

Netherlands Fellowship Programme (NFP)

De Strategieafdeling Onderwijs en Onderzoek, sectie Onderzoek & Funding is ook verantwoordelijk voor het coördineren van het Netherlands Fellowship Programme (NFP) voor promotiestudenten.

Eric Bleumink Fonds (EBF)

Het Eric Bleumink Fonds van de Rijksuniversiteit Groningen (EBF) kent beurzen toe aan getalenteerde studenten uit ontwikkelingslanden. Het fonds, dat in 2000 van start is gegaan, wordt gefinancierd met behulp van giften van RUG-studenten en RUG-alumni. Sinds 2001 heeft het EBF circa 60 kandidaten in staat gesteld om aan de RUG een bachelor of master programma te volgen.

Laatst gewijzigd:10 juli 2018 09:26
printOok beschikbaar in het: English