Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Gerontologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

My expertise lies in the field of psychosocial intervention research that improve health in broad sense.  Healthy aging not only involves prevention and curing diseases. People aging successfully are individuals who have the ability to adapt and self manage in the face of social, physical, and emotional challenges. The  Self-Management of Well-being  interventions have demonstrated to be  effective, and I’m currently working on projects to make this intervention more widely available and suitable for a larger group of older individuals.

I have a background in social and health psychology and received my PhD in 2011  in the field of cognitive behavioral interventions for cancer-related fatigue. As a postdoc I   broadened my expertise to fatigue in other illnesses, such as type 1 diabetes mellitus, kidney transplant recipients and chronic fatigue syndrome. More recently, I'm focusing on the possibility of e-health psychosocial interventions for cancer patients.
Thema's: plaatsverbondenheid, home-making, welbevinden, mobiliteit, gezondheidsvaardigheden, leefgemeenschappen 
Participanten: ouderen, mensen die een beroerte hebben gehad 
Methodologie: kwalitatief onderzoek, participatieve benadering, geografische analyse (GIS)
prof. dr. L.B. (Louise) Meijering
Contact
Functie
Universitair Docent Population Studies
succesvol ouder worden, welbevinden, sociale relaties, zelf-regulatie, levensloop, theorie-vorming, instrumentontwikkeling, interventies, implementatie, valorisatie
Functie
Adjunct hoogleraar
printView this page in: English