Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Ergonomie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

Skill acquisition and training
prof. dr. A. (Addie) Johnson
Contact
Functie
Hoogleraar
Biomechanics
Ergometry
Signal acquisition and analysis
Contact

Functie
Junior-docent & Promovendus
Toegepaste Verrichtingenleer en Ergonomie, in het bijzonder navigatie-,  oriëntatie- en verkeersgedrag.
Intelligente Transport Systemen / Adaptieve ondersteuning / Mentale werkbelasting / Cardiovasculaire reactiviteit / Rijsimulator onderzoek
dr. A. (Arjan) Stuiver
Contact
Functie
Research Fellow
prof. dr. D. (Dick) de Waard
Contact
Functie
Adjunct Hoogleraar "Verkeerspsychologie en mobiliteitsbehoud"
Bewegen, revalidatie en functioneel herstel; dwarslaesierevalidatie en herstel van mobiliteit, rolstoel en handbike inspanning, propulsie & technologie, optimalisatie van cyclisch bewegen van armen/bovenlichaam (maar o.a. ook lopen); ergonomie van aangepaste technologie in ADL; sport & handicap
prof. dr. L.H.V. (Lucas) van der Woude
Contact

Functie
Professor 'Bewegen, Revalidatie & Functioneel herstel'
printView this page in: English