Skip to ContentSkip to Navigation
About us Working at the University of Groningen Job opportunities

PhD positie in het Disabled city project (1,0 fte) (V23.0824)

Functieomschrijving

De PhD positie is verbonden aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Het begeleidingsteam bestaat uit wetenschappers van zowel de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen als de Faculteit Medische Wetenschappen (Afdeling Bewegingswetenschappen en Revalidatiegeneeskunde).

De Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen is een groeiende faculteit met een open karakter. Met ongeveer 110 medewerkers en 120 PhD’s richten we ons op hooggekwalificeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van planologie, demografie en geografie. Met twee bachelor- en zeven masteropleidingen biedt de faculteit brede opleidingsmogelijkheden aan zo'n 1100 studenten van over de hele wereld. Ons motto is: we are making places better together.

Mensen met fysieke beperkingen, zoals rolstoelgebruikers, ervaren een mismatch tussen hun mobiliteitsmogelijkheden en de activiteiten die ze in de stad kunnen ondernemen. Deze mismatch belemmert hun sociale participatie en heeft een negatief effect op hun welzijn. Het unieke Disabled City onderzoeksproject ontwikkelt daarom een multidisciplinair perspectief op een gezonde en inclusieve stad voor mensen met een fysieke beperking door revalidatie- en bewegingswetenschappen te combineren met stedelijke planning.

Voor dit project zoeken we een enthousiaste promovendus die een vernieuwende methodiek zal ontwikkelen. Deze bestaat uit drie ingrediënten: 1) Het beter begrijpen van de mobiliteitservaringen van mensen met de fysieke beperking door het combineren van kaartgebaseerde vragenlijsten, interviews en metingen van de fysieke activiteit van mensen met fysieke beperkingen. 2) Experimenten met beleidsmakers en studenten om hun vaardigheden te verbeteren om uitdagingen in mobiliteit te identificeren en weg te nemen. 3) Het bepalen van ingrediënten voor inclusieve stedelijke buurten samen met de verschillende belanghebbenden zoals mensen met een fysieke beperking, hun familieleden, professionals uit zorg en welzijn, planologen en beleidsmakers. Dit zal resulteren in vernieuwende oplossingen, gedreven door inzichten van ‘patiënten’.

Door haar multidisciplinaire benadering draagt het Disabled City project bij aan meer inclusieve stedelijke buurten voor iedereen, met een focus op mensen met fysieke beperkingen. Het Disabled City project is één van de zogenaamde M20 projecten van de onderzoeksscholen van de RUG. Het draagt bij aan de missie van de Aletta Jacobs School of Public Health: meer gezonde levensjaren.

De beoogde promovendus zal formeel werkzaam zijn bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen, maar heeft onbeperkte toegang tot de experimentele laboratoria van de afdeling Bewegingswetenschappen. Via het Centrum voor Revalidatie kunnen deelnemers met een fysieke beperking geworven worden.

Functie-eisen

Gezien het multidisciplinaire karakter van het onderzoeksplan zoeken we iemand met een brede interesse in multidisciplinair onderzoek en uitstekende onderzoeks- en projectmanagement vaardigheden. Er is ruimte om de kandidaat en het project goed op elkaar aan te laten sluiten.

We zoeken een kandidaat met:

 • een (Onderzoeks-) Master diploma, in sociale geografie, planologie, bewegingswetenschappen, gezondheidswetenschappen, population studies, demography, sociology, public health of een andere sociaal wetenschappelijke masteropleiding, bij voorkeur af te ronden voor 1 augustus 2024
 • excellente studieresultaten en CV
 • aantoonbare interesse in het onderwerp, bij voorkeur aantoonbaar door eerder werk op vergelijkbare onderwerpen
 • ervaring met ófwel ruimtelijke en kwalitatieve onderzoeksmethoden, ófwel met objectieve meetmethoden en data-analyse voor het meten aan bewegen
 • enthousiasme voor wetenschappelijk onderzoek en de bereidheid om deel uit te maken van de wetenschappelijke gemeenschap van zowel Ruimtelijke Wetenschappen als Bewegingswetenschappen
 • goede schrijfvaardigheid, ervaring met wetenschappelijk schrijven in het Engels
 • excellente communicatievaardigheden
 • conceptueel vermogen
 • een pro-actieve en onafhankelijke werkhouding.

Organisatie

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in overeenstemming met de CAO voor Nederlandse Universiteiten:

 • bij start een salaris van € 2.770,- bruto per maand bij volledige werktijd, tot een maximum van € 3.539 in het laatste jaar
 • de mogelijkheid om te kiezen voor een 36-, 38- of 40-urige werkweek (uitgaande van een fulltime dienstverband); ook heeft de RUG een ruime verlofregeling
 • 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
 • in eerste instantie een dienstverband voor de periode van een jaar om te beoordelen of je aan de functie-eisen voldoet; bij goed functioneren volgt een verlenging met nog eens 3 jaar voor de totale duur van het promotietraject.

Startdatum is 1 september 2024.

Sollicitatie

Als je bovenstaande kwalificaties bezit, nodigen we je van harte uit om te solliciteren. Daarvoor vragen we je om de volgende documenten op te sturen:

 • een motivatiebrief, inclusief een beknopte uiteenzetting van je eerste ideeën voor het Disabled City project
 • je CV, inclusief een lijst met (wetenschappelijke) output, en de studieresultaten van je Masterprogramma
 • de namen en contactgegevens van twee referenten.

Je kunt solliciteren op deze functie tot en met 5 mei 2024, 23:59 uur via de blauwe knop onderaan deze pagina.

De eerste ronde selectiegesprekken wordt gehouden op 16 mei 2024. De tweede ronde waarin ook een schrijfopdracht uitgevoerd moet worden vindt plaats op 4 juni 2024.

De Rijksuniversiteit Groningen streeft ernaar een universiteit te zijn waar medewerkers en studenten zich gerespecteerd en thuis voelen, ongeacht verschillen in achtergronden, ervaringen, perspectieven en identiteit. Het werken aan onze kernwaarden inclusiviteit en gelijkwaardigheid zien we als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wij werken constructief aan het creëren van een sociaal veilige omgeving. Diversiteit van studenten en medewerkers verrijkt het academische debat en draagt bij aan de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek. Daarom moedigen wij met name sollicitanten uit maatschappelijk ondervertegenwoordigde groepen aan te solliciteren. Voor meer informatie zie ook onze pagina over ons diversiteitsbeleid: https://www.rug.nl/about-ug/policy-and-strategy/diversity-and-inclusion/

Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/nl/sollicitatiecode en de Code of Conduct for the recruitment of researchers: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter/code van de Europese Commissie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Informatie

Voor informatie kunt u contact opnemen met:

 • Prof. dr. Louise Meijering, l.b.meijering rug.nl

Bovenstaand(e) e-mailadres(sen) gelieve niet te gebruiken voor het reageren op de vacatures.

Reageren op deze vacature