Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Advisory committees ACII

Incidentenprotocol

Hoe te handelen bij incidenten

 • Doel : Voorkom verdere ongelukken, behandeling en opvang omgeving/nazorg
 1. Voldoende nuchtere leiding/EHBO-er/chauffeur aanwezig
  • EHBO-koffer controleren voor evenement
  • Vervoer
  • Mobiele telefoon
  • Nummers en routes huisarts/tandarts/ziekenhuis
 2. Informeren van bestuur
 3. Informeren van ACII
  • Wie doet dit, actuele telefoonnummers ACII-leden bekend?
 4. Informeren van familie
 5. Informeren deelnemers
 6. Contacten met pers: wie, hoe
 7. Informeren RUG/Hanzehogeschool
 8. Aansprakelijkheids/rechtsbijstandsverzekering
 9. Sancties
 10. Nazorg
  • Contact met deelnemer, familie, andere betrokkenen
 11. Evaluatie van incidenten/near accidents en hun afhandeling: door organiserende commissie, bestuur, ACII

ACI (huidig: ACII), 22 april 2008

Laatst gewijzigd:26 april 2024 14:21