Skip to ContentSkip to Navigation
About us Organization Administrative organization Advisory committees ACII

Checklist voor veiligheidsdraaiboek studentenverenigingen/organisaties

Het bestuur van de studentenvereniging of-organisatie is er voor verantwoordelijk dat de regels worden nageleefd. Zij dragen zorg voor voldoende toezicht daarop. In het Veiligheidsdraaiboek wordt expliciet aangegeven hoeveel nuchtere begeleiders aanwezig dienen te zijn in relatie tot de omvang van de groep deelnemers. De ACII gaat ervan uit dat er per 10 deelnemers minimaal 1 begeleider is. Bij een activiteit met meer dan 100 deelnemers wordt de norm voor begeleiding 1 begeleider voor 8 deelnemers. Er dienen altijd minimaal 3 nuchtere begeleiders aanwezig te zijn, waarvan ten minste 1 in het bezit van een rijbewijs. In geval van een calamiteit, bijvoorbeeld een ongeluk, waardoor iemand naar het ziekenhuis of een dokter moet worden gebracht, kan dan 1 persoon rijden, 1 kan mee als begeleider en 1 begeleider blijft op de locatie.

Screening op gezondheidsproblemen: intakeformulier vooraf is verplicht.

 • Aangegeven gezondheidsproblemen worden serieus genomen;
 • Medicijnen, dieet;
 • Ziekte/functiebeperkingen;
 • Allergie (voeding, insecten, medicijnen);
 • Bril, lenzen, prothese;
 • Psychische kwetsbaarheid
 • Besmettelijke ziekte (tbc, schurft, luizen, SOA, hepatitis, HIV).

Algemeen

Seksueel getinte handelingen en opmerkingen over uiterlijk en seks zijn verboden. Elke vorm van fysiek geweld dan wel psychisch geweld is verboden.

Onderkomen

 • Voldoende ruimte in relatie tot de omvang van de groep;
 • Brandveilig.

Slaap

Voldoende gelegenheid bieden om te slapen: minimaal 6 uur aangesloten per 24 uur. Dat betekent concreet dat het programma ook minimaal 6 uur aangesloten geen enkele activiteit omvat, dus ook niet op vrijwillige basis.  Appèls gedurende deze slaapperiode zijn niet toegestaan.

Alcohol, drugs en nicotine  

 • Aandacht voor verantwoord alcohol- en softdrugsgebruik en alertheid op gecombineerd alcohol- en drugsgebruik;
 • Een absoluut verbod op het gebruik en verstrekken van sterke drank, ook geldend voor alle begeleiders;
 • Periode van de dag waarin alcohol geschonken wordt begrenzen;
 • Harddrugs, xtc, speed en dealen zijn verboden;
 • Roken is verboden of beperkt tot bepaalde ruimte.

Hygiëne

Voldoende gelegenheid bieden voor persoonlijke hygiëne. In concreto betekent dit voldoende ondergoed mee mogen nemen (d.w.z. voor iedere dag een verschoning). Voldoende wasgelegenheid en meerdere malen per dag mogelijkheid bieden tot tandenpoetsen.

Voeding en drinken

Voldoende gelegenheid bieden voor verantwoorde voeding en vochtinname.

Afval, afwas en schoonmaak

 • Opruimen troep en afval.

 • Hygiëne regels in acht nemen

Geweld en wapens

Verboden, weten wat te doen bedreiging (incidentenprotocol).

Beoordeling risico's van activiteiten

 • Voldoende begeleiding door nuchtere personen;
 • Tijdens de tocht naar een kamp zorgen voor voldoende begeleiders die ook in de gaten houden of iedereen mee komt en geen mensen achterblijven;
 • Voldoende personen met kennis van en ervaring met EHBO;
 • Vermijden van fysieke en/of psychische druk;
 • Alert zijn op verhoogd alcohol en/of drugsgebruik of slaapgebrek;
 • Let op gevaar voor afkoeling of oververhitting, zorg voor voldoende frisse lucht.
 • Gerichte veiligheidsmaatregelen: tekencontrole, zaklampen.

Bekendheid

De interne regels, sancties, vertrouwenspersonen, ACII en klachtenprocedure van de vereniging of organisatie dienen vooraf bekend te zijn bij deelnemers en ouders.

Verantwoordelijkheid

Taken en verantwoordelijkheden van de organisatie duidelijk vastleggen in protocollen en een draaiboek.

Laatst gewijzigd:26 april 2024 14:12