Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Samenwerking in deeltijd afstudeerrichting Werk en Zingeving met Emmius School stopt

05 december 2023

De onderwijsinspectie heeft een onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen RUG en AOG/TSM Business School b.v. binnen de Emmius School voor werk en zingeving. De samenwerking betrof een deeltijdvariant van de afstudeerrichting Werk en Zingeving tussen Emmius en de RUG. Het volgen van deze afstudeerrichting in deeltijd werd in het kader van LLO (Leven Lang Ontwikkelen) via Emmius voor een bredere doelgroep (werkenden/professionals) toegankelijker gemaakt.

De inspectie constateerde dat de wijze van informatieverstrekking door Emmius aan de deelnemers onduidelijk en niet in lijn was met de wet. Inmiddels is de samenwerking stopgezet omdat er te weinig belangstelling was. De huidige drie deelnemers worden in de gelegenheid gesteld hun deeltijdopleiding af te ronden.

Laatst gewijzigd:06 december 2023 10:50

Meer nieuws

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 13 oktober 2023

  Moniek Tromp benoemd tot Captain of Science van de Topsector Chemie

  Prof. dr. Moniek Tromp is door de minister van Economische Zaken en Klimaat benoemd tot Captain of Science van de topsector Chemie. Zij is per 1 juli 2023 de opvolger van prof. dr. ir. Bert Weckhuysen van de Universiteit Utrecht.

 • 12 september 2023

  Kunst in tijden van AI

  Leonardo Arriagada Beltran verrichtte zijn promotieonderzoek op het raakvlak van computergegenereerde kunst en kunstmatige intelligentie, een technologie die voortdurend in ontwikkeling is. Op 21 september a.s. verdedigt hij zijn proefschrift....