Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Margrite Kalverboer en Micha de Winter lid van verdienste van beroepsvereniging NVO

23 september 2022

Op vrijdag 23 september 2022 namen Kinderombudsman Margrite Kalverboer en emeritus hoogleraar pedagogiek Micha de Winter de oorkonde van NVO lidmaatschap van verdienste in ontvangst uit handen van NVO voorzitter Gerard van Egmond. De feestelijke uitreiking was tijdens het NVO 60 jaar congres The Next Generation in Ede. De NVO, de beroepsvereniging voor pedagogen en onderwijskundigen, is verheugd beide boegbeelden voor de pedagogiek met dit lidmaatschap aan de vereniging te kunnen binden.

Beide wetenschappers zijn prominente pedagogen en stellen consequent, ieder op eigen wijze, het belang van kinderen en jongeren bij maatschappelijke vraagstukken in het publiek debat aan de orde. Dan gaat het om items zoals uithuisplaatsing, geweld in de jeugdzorg, radicalisering, adoptie, de gevolgen van echtscheidingen of passend onderwijs. Maar juist ook op die gebieden waar de samenleving niet direct denkt aan de gevolgen voor kinderen, zoals gezinshereniging, aardgasproblematiek en aardbevingsschade, koopkrachtverlies, woningtekorten en de coronamaatregelen van de afgelopen periode. De manier waarop zij dat doen heeft grote impact op politiek, overheid en samenleving. Daarmee zijn zij een belangrijke inspiratiebron voor pedagogen en aankomende pedagogen.

Margrite Kalverboer is sinds april 2016 de Kinderombudsman en tevens bijzonder hoogleraar Kind, (Ortho)pedagogiek en Vreemdelingenrecht. Als Kinderombudsvrouw bevordert zij dat kinderrechten zoals vastgelegd in het VN-Kinderrechtenverdrag in Nederland worden nageleefd door wetgevers, beleidsmakers en uitvoerende professionals. Eerder was zij werkzaam als gedragswetenschapper en hoofd Zorg in de justitiële jeugdinrichting Het Poortje te Groningen. Daarna was zij als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Jeugdzorg van de vakgroep Orthopedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen.

Micha de Winter is emeritus hoogleraar Maatschappelijke Opvoedingsvraagstukken aan de Universiteit Utrecht. Hij was onder meer lid van de Raad voor het Jeugdbeleid en de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling. Recent leidde hij een nationaal onderzoek naar geweld in de jeugd- en pleegzorg, en adviseerde hij de overheid over coronavraagstukken. Binnenkort start onder zijn leiding een landelijk onderzoek naar de praktijk van binnenlandse afstand en adoptie.

Laatst gewijzigd:26 september 2022 10:16

Meer nieuws

 • 19 september 2023

  Gaswinning in Groningen: opkrabbelen na een fiasco

  Agustin De Julio Pardo onderzoekt hoe de relaties tussen de betrokken partijen binnen de gaswinning in Groningen hersteld kunnen worden na de schade die er de afgelopen jaren is ontstaan.

 • 05 september 2023

  Leren van iedere suïcide

  Diana van Bergen doet onderzoek naar suïcide onder jongeren. Samen met haar collega’s interviewt ze jongeren die een suïcidepoging deden of suïcidale gedachten hebben. Ook spreekt ze met de naasten van jonge mensen die door zelfdoding om het leven...

 • 18 augustus 2023

  Wetenschappers en jongeren onderzoeken samen hoe aanvraag psychosociale hulphond beter kan

  Jongeren met psychische problemen kunnen veel baat hebben bij een hulphond. Maar de aanvraag van zo’n hond is allesbehalve eenvoudig. Een groep jongeren die dit zelf ondervond, gaat het komende jaar samen met onderzoekers Steffie van der Steen en...