Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Investeringen uit Groeifonds geven economie in Noord-Nederland forse impuls

10 april 2021

De Noord-Nederlandse economie en kennis- en innovatie-infrastructuur worden versterkt dankzij de investeringen uit het Nationaal Groeifonds die het demissionaire kabinet vandaag bekend heeft gemaakt. Het geld komt ten goede aan verbetering van Health, Energietransitie en Artificial Intelligence.

Jouke de Vries, collegevoorzitter van de Rijksuniversiteit Groningen, is blij met de toekenning van de financiële middelen: “Dit is een erkenning van de positie van Noord- Nederland als kansrijke regio en kartrekker van belangrijke transities waarmee we Nederland toekomstbestendig maken. Samen met de andere kennisinstellingen zijn we verenigd in de Universiteit van het Noorden en willen we een toonaangevende rol spelen in het realiseren van brede welvaart voor onze regio.”

De Vries vervolgt: "In de Universiteit van het Noorden werken we samen met bedrijfsleven, overheden en andere kennisinstellingen aan het versterken van onze ecosystemen rond AI, Health, Chemie en Energie, waarmee ook het enorme potentieel van deze onderwerpen voor Noord Nederland en de rest van Nederland omgezet wordt in een duurzame, veilige en leefbare toekomst. Investeringen in kennis en innovatie, gezondheidsdata infrastructuur, de energie-infrastructuur versterken onze regionale ecosystemen.”

De belangrijkste investeringen op een rij:

Health

Er komt € 69 miljoen beschikbaar voor een nationale gezondheidsdata infrastructuur, Health-RI. De regio Noord-Nederland zal een belangrijk knooppunt zijn in deze infrastructuur en onderzoekers uit onze regio hebben een coördinerende rol in het nationale initiatief. Doel van Health-RI is om het hergebruik van gezondheidsdata voor onderzoek en innovatie te bevorderen. Dit maakt bijvoorbeeld een trendverschuiving van zorg naar preventie mogelijk, betere diagnose en voor de individuele patiënt geoptimaliseerde behandeling van aandoeningen.

GroenvermogenNL Waterstof voor een groene economie

Er komt € 338 miljoen beschikbaar voor demonstratieprojecten en een R&D programma waarmee toepassingen van groene waterstof in onder meer de chemie, transport en zware industrie versneld mogelijk wordt via innovatie en kostenreductie. Daarnaast zal de bijbehorende investering in human capital de Nederlandse beroepsbevolking voorbereiden op de waterstofeconomie. Dit speelt een belangrijke rol voor de industriesector in Noord-Nederland. De kennisinstellingen in onze regio werken al intensief samen met de industrie op deze onderwerpen. De ontwikkelde kennis levert een waardevolle bijdrage aan de overgang naar een CO2-neutrale samenleving.

In het Groenvermogen plan zijn ook activiteiten van de Universiteit van het Noorden opgenomen. Interdisciplinaire MBO-HBO-WO teams vanuit de Universiteit van het Noorden zullen op industriële locaties aan de slag gaan met opzet van onderzoek en opleidingen. Daarnaast zal de Universiteit van het Noorden in het kader van de Human Capital agenda, net als in andere Nederlandse regio’s, een learning community opzetten tussen kennisinstellingen en bedrijven.

Artificial Intelligence

De totale Groeifonds-bijdrage voor AINed bedraagt maximaal € 276 miljoen. Noord-Nederland zal een deel van deze middelen goed kunnen inzetten voor projecten in deze regio. In Noord-Nederland bouwen we al hard aan AI-ecosysteem waar nu al ruim 200 bedrijven en instellingen in verschillende sectoren samen optrekken. Grote bedrijven, maar nadrukkelijk ook veel MKB-bedrijven zijn actief aan de slag met innovatieve AI-toepassingen.

Laatst gewijzigd:10 april 2021 11:10

Meer nieuws

 • 16 april 2024

  Rijksuniversiteit Groningen ondertekent Barcelona Declaration on Open Research Information

  De Rijksuniversiteit Groningen heeft de Barcelona Declaration on Open Research Information (Verklaring Open Onderzoeksinformatie) officieel ondertekend. Dit wordt gezien als een grote stap richting verantwoordelijke onderzoeksbeoordeling en open...

 • 02 april 2024

  Vliegen op houtstof

  In Makers van de RUG belichten we elke twee weken een onderzoeker die iets concreets heeft ontwikkeld: van zelfgemaakte meetapparatuur voor wetenschappelijk onderzoek tot kleine of grote producten die ons dagelijks leven kunnen veranderen. Zo...

 • 18 maart 2024

  VentureLab North helpt onderzoekers op weg naar succesvolle startups

  Het is menig onderzoeker al overkomen. Tijdens het werken vraag je je opeens af: zou dit niet ontzettend nuttig zijn voor de mensen buiten mijn onderzoeksveld? Er zijn allerlei manieren om onderzoeksinzichten te verspreiden. Denk bijvoorbeeld aan...