Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News

Prof. dr. Ed Noort vicepresident Europese Federatie van nationale Academies van Wetenschappen

Prof. dr. Ed Noort, emeritus hoogleraar in de Israëlitische letterkunde, is gekozen tot v icepresident van de Europese Federatie van nationale Academies van Wetenschappen (ALLEA). Dat gebeurde vorige week tijdens de Algemene Vergadering in Rome.

De federatie ALLEA, dat staat voor ‘All European Academies’, verenigt 53 academies uit meer dan veertig landen. Noort vertegenwoordigt in het Europese bestuur de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Eerder was Noort lid van het Dagelijks Bestuur van de KNAW. In het eerste bestuur van Robbert Dijkgraaf beheerde hij de portefeuille internationale zaken.

Laatst gewijzigd:12 april 2021 11:27