Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events PhD ceremonies

Professionals' attitude and behavior in an accountability context: the physician's case

PhD ceremony:Mr H. (Erik) Renkema
When:November 30, 2017
Start:14:30
Supervisor:prof. dr. C.T.B. Ahaus
Co-supervisor:prof. dr. H. (Manda) Broekhuis
Where:Academy building RUG
Faculty:Economics and Business

Toenemende verantwoordingsdruk serieuze stressor voor deel medisch specialisten

Een deel van de medisch specialisten ervaart het risico op een potentiële aanklacht als stressor in het werk. De noodzaak om professionele verantwoording af te leggen wordt erkend, maar genereert ook druk. Het huidige verantwoordingssysteem werkt daardoor gedeeltelijk averechts, concludeert promovendus Erik Renkema. ‘Het risico op een potentiële aanklacht leidt ertoe dat een deel van de specialisten extra diagnostiek aanvraagt, meer terughoudend is in het rapporteren van incidenten en in het bespreken van incidenten met patiënten en soms een bepaalde behandeling of bepaalde patiënt gaat mijden. Dat gedrag strookt niet met het doel van het verantwoordingssysteem, dat juist bedoeld is om verantwoorde zorg te stimuleren’, stelt Renkema.

In zijn proefschrift laat Renkema zien hoe professionals laveren tussen de groeiende vraag naar publieke en professionele verantwoording, en hun eigen doelstellingen zoals het behoud van reputatie en welzijn. Renkema bepleit een brede discussie over de huidige verantwoordingscultuur om de negatieve impact daarvan op zowel professionals als patiënten te verminderen.

Lees verder