Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events PhD ceremonies

Contact Allergy - Occurrence and Susceptibility

occurrence and susceptibility
PhD ceremony:dr. C.C.A. van Amerongen
When:September 27, 2021
Start:09:00
Supervisors:M.L.A. (Marie-Louise) Schuttelaar, prof. dr. P.J. (Pieter Jan) Coenraads
Where:Academy building RUG
Faculty:

Contactallergie wordt beschouwd als een verworven immunologische aandoening. Het wordt veroorzaakt door blootstelling van de huid aan bepaalde stoffen in de omgeving. Daarnaast spelen individuele gevoeligheidsfactoren een rol. Dit proefschrift is gericht op de diagnostiek van contactallergie en de blootstelling aan allergenen, met name aan geparfumeerde producten. Daarnaast richt het zich op de individuele gevoeligheid voor het ontwikkelen van contactallergie. We onderzochten de toegevoegde waarde van een tweede (late) plakproef aflezing en vonden dat bij 13.6% van de patiënten een positieve plakproefreactie op ten minste één contactallergeen zou zijn gemist, als er geen tweede (late) aflezing zou zijn uitgevoerd. Dit gold vooral voor allergenen die worden aangetroffen in topicale medicatie anders dan topicale corticosteroïden, in topicale corticosteroïden en in metalen. Een belangrijke bron van blootstelling aan stoffen in de omgeving zijn geparfumeerde producten. Daarom bestudeerden wij blootstelling aan geparfumeerde producten en de associatie tussen blootstelling aan geparfumeerde producten en het voorkomen van contactallergie voor parfum in de algemene Europese bevolking. We vonden dat blootstelling aan geparfumeerde producten die langdurig op de huid blijven zitten geassocieerd is met parfum contactallergie. Daarnaast onderzochten we enkele patiënten waarbij het allergeen dat verantwoordelijk was voor het contacteczeem aanwezig was in ogenschijnlijk onschuldige producten, zoals een ziekenhuispolsbandje of tandpasta. In het tweede deel van het proefschrift onderzochten we een het expressiepatroon van het enzym N-acetyltransferase in de huid. We vonden een expressie in de celkern, perinucleair en in het cytosol. Expressie was het sterkst in het stratum basale.