Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events PhD ceremonies

Nutrients and diet quality in gastrointestinal cancers

PhD ceremony:S. (Sara) Moazzen
When:December 09, 2020
Start:09:00
Supervisor:prof. dr. G.H. (Truuske) de Bock
Co-supervisor:dr. B.Z. (Behrooz) Alizadeh
Where:Academy building RUG
Faculty:Medical Sciences / UMCG
Nutrients and diet quality in gastrointestinal cancers

Nutriënten en voedingskwaliteit bij gastro-intestinale kankers

Bevindingen over de rol van voedingsmiddelen bij het risico op gastro-intestinale kankers zijn niet consistent. In haar proefschrift bestudeerde Moazzen de rol van enkele essentiële voedingscomponenten die nodig zijn voor een normale ontwikkeling en functie, evenals die van evenwichtige en gezonde voedingspatronen op het risico van gastro-intestinale kankers.

In een grote populatiestudie laat ze zien dat het extra toevoegen van foliumzuur en ijzer aan de dagelijkse voeding het risico op dikkedarmkanker kan verhogen. Op basis van een systematisch literatuuronderzoek laat ze zien dat noch synthetisch foliumzuur, noch het folaatgehalte in het bloed geassocieerd is met een verhoogd risico op dikkedarmkanker. Dit werd ook gevonden in een kleinere studie waarin het risico op dikkedarmkanker niet verhoogd lijkt te zijn voor zwangere vrouwen die aanvullende synthetisch foliumzuur gebruiken.

Moazzen vindt dat zowel onder de overlevenden van kanker, als onder gezonde controles, de inname van gezond voedsel onvoldoende is. Het effect van foliumzuur en ijzer, evenals dat van een gezond en uitgebalanceerd patroon van voedsel- en drankinname, blijft onduidelijk met betrekking tot de kans op gastro-intestinale kanker. Alhoewel de verwachting is dat gezonde en evenwichtige voedingspatronen geassocieerd zijn met lagere risico's op gastro-intestinale kankers, zijn de bevindingen van onvoldoende kwaliteit om aanbevelingen voor voeding te ontwikkelen voor de preventie van gastro-intestinale kankers. Toekomstige studies hierover zullen ook de rol van genetische kenmerken op het effect van essentiële voedingsstoffen in voeding en op gezonde voedingspatronen die nodig zijn om maagdarmkanker te voorkomen, moeten meenemen.

CV Sara Moazzen Sara Moazzen (1988) behaalde in 2013 haar master Voedingswetenschappen in Tabriz, Iran. Daarna werkte ze als onderzoeker bij de afdeling Epidemiologie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Daar deed zij haar promotieonderzoek op het gebied van de epidemiologie van voeding en maagdarmkanker. De titel van haar proefschrift luidt: Nutrients and diet quality in gastro-intestinal cancers.