Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events PhD ceremonies

Experiencing God in a Foreign Land

Theoretical and empirical explorations on the psychological links between religion and place among dispersed people
PhD ceremony:Mr A.V. (Victor) Counted
When:June 27, 2019
Start:16:15
Supervisors:prof. dr. T.H. (Hetty) Zock, dr. K.E. (Kim) Knibbe
Co-supervisor:dr. A. (Anja) Visser-Nieraeth
Where:Academy building RUG
Faculty:Religion, Culture and Society
Experiencing God in a Foreign Land

Gehechtheid aan God als veilige basis in een vreemd land

Vicor Counted heeft voor zijn promotie de kruising van religie en plaats in psychologisch perspectief onderzocht. Ten eerste wordt religie geconceptualiseerd als een gehechtheidservaring waarbij migranten en mensen in de diaspora zoeken naar en gehecht blijven aan God als een surrogaatgehechtheid, iemand die hen helpt door de onzekerheden van plaatsverandering te navigeren. Ten tweede wordt de ervaring van mensen op de plek besproken als een belevingservaring, zodat plaats een voorwerp van onderzoek en zoeken naar gehechtheden wordt, afhankelijk van de behoeften en nieuwsgierigheid van het individu. Deze twee golven van volwassen gehechtheidservaringen worden beide historisch onderzocht (met behulp van bijbelse interpretatie van plaatsgebeurtenissen in de bijbel) en empirisch (met behulp van transversale gegevens van 175 Afrikaanse migrantenpopulaties in Nederland). Ten derde ondersteunen empirische resultaten de link tussen religieuze en plaatsgehechtheid, zodat verspreide mensen met een Afrikaanse achtergrond in de Nederlandse samenleving zich tot God wenden als een surrogaatgehechtheid te midden van negatieve plaatservaringen (bijvoorbeeld rassendiscriminatie, gevoelens van onzekerheid over hun toekomst). Er zijn significante variaties in de studieresultaten op basis van demografische achtergrondfactoren zoals regio van verblijf, verblijfsduur en regio van herkomst. Wat consistent is in de algehele studie, is de rol van het zoeken / behouden van gehechtheid (aan God) als een veilige basis van waaruit we levensmogelijkheden in een vreemd land kunnen verkennen. Zich afkeren van dergelijke gehechtheidsbeveiliging kan traumatisch zijn voor migranten in het licht van een golf van anti-migranten sentimenten in West-Europa.