Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events PhD ceremonies

Comprehending the development of reading difficulties in children with DLD

PhD ceremony:Ms C. (Camila) Martinez Rebolledo
When:December 10, 2020
Start:12:45
Supervisors:prof. dr. B.A.M. (Ben) Maassen, prof. dr. ir. N.M. (Natasha) Maurits
Where:Academy building RUG
Faculty:Arts

Het effect van begripsproblemen op de leesontwikkeling bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen

Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van leesproblemen. De TOS-groep is echter een heterogene groep en de individuele kinderen met TOS kunnen afhankelijk van bepaalde zwakke punten met verschillende uitdagingen worden geconfronteerd. Camilla Martinez Rebolledo onderzocht het effect van begripsproblemen op de leesontwikkeling bij Chileense kinderen met TOS. Door gebruik te maken van verschillende benaderingen bestudeerde ze de taal- en leesproblemen vanuit een gedragsperspectief door het testen van lees- en algemene taalvaardigheden, alsmede vanuit een neurofysiologisch oogpunt, door gebruik te maken van event-related-potential registraties. Bovendien verkent ze met haar onderzoek  de mogelijkheid om ‘serious videogaming’ als interventie te gebruiken, en eveneens als een vroeg diagnostisch hulpmiddel.

De resultaten suggereren dat snel geautomatiseerd benoemen een geschikte voorspeller is van leesvaardigheid in de tweede klas [vgl. groep vier]. Daarnaast suggereren de gegevens dat de hersenrespons op de kleuterschool en in de eerste klas een indicator is voor leesvaardigheid in de tweede klas. Tot slot suggereren de resultaten dat GraphoGame, een serious videogame dat ontworpen is om het fonologisch bewustzijn en de letter-klankassociatie te trainen, gunstig kan zijn voor het trainen van vroege leesvaardigheden. Ook de gegevens in het spel en de voortgang van het spel hangen samen met de leesvaardigheid in de tweede klas, wat suggereert dat GraphoGame niet alleen kan worden gebruikt om kinderen die later moeite hebben met lezen te ondersteunen, maar ook om in een vroeg stadium een diagnose te stellen. De resultaten dragen bij aan de leesvaardigheid en de speciale onderwijsbehoeften, en suggereren mogelijke benaderingen om de leesvaardigheidstraining en -diagnose bij kinderen via een internettoepassing te onderzoeken.