Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events PhD ceremonies

A step toward bridging the mental health gap using the internet

Internet interventions for common mental health disorders in low and middle income countries, and treating depression in Indonesia
PhD ceremony:Ms R. (Retha) Arjadi
When:December 13, 2018
Start:16:15
Supervisors:prof. dr. C.L.H. Bockting, prof. dr. M.H. (Maaike) Nauta
Where:Academy building RUG
Faculty:Behavioural and Social Sciences
A step toward bridging the mental health gap using the internet

Online behandeling effectief bij behandeling depressie in Indonesië

Ook in lagelonenlanden als Indonesië komt depressie vaak voor. De beschikbaarheid van behandelingen is er echter beperkt. In Indonesië, een archipel van vijf grote en meer dan 1000 kleinere eilanden, zijn de voorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg bovendien ongelijk verdeeld. Daarom is er behoefte aan innovatieve strategieën en ook de inzet van technologie en behandeling door niet-specialisten kan een bijdrage leveren. Guided Act and Feel Indonesia (GAF-ID) is zo’n innovatief project. Het is een online interventie bij depressie, waarbij de begeleiding plaatsvindt door getrainde lekenhulpverleners. De interventie is gebaseerd op een behandelprotocol voor gedragsactivatie dat Retha Arjadi heeft aangepast aan de Indonesische context.

Arjadi verrichtte gerandomiseerd klinisch onderzoek onder 313 deelnemers in Indonesië met depressieve klachten. Hierin werd de effectiviteit van online gedragsactivatie met ondersteuning door lekenhulpverleners vergeleken met die van minimale online psycho-educatie. Over 10 weken waren de depressiescores significant lager en de kans op remissie 50% hoger in de GAF-ID groep dan in de andere groep. Het effect bleek ook duurzaam. Dat biedt perspectief op betere geestelijke gezondheidszorg in landen met lage en middelgrote lonen.

 Het onderzoek van Arjadi maakte deel uit van een klinische studie van de RUG en het Amsterdam University Medical Centre (AMC), in samenwerking met de Katholieke Universiteit Atma Jaya in Jakarta, Indonesië. Hierover verscheen in juli 2018 een publicatie in ‘Lancet Psychiatry’: ‘Online behavioural activation effective in treating depression in low and middle-income countries.’ Zie ook persbericht.