Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news Events Inaugural lectures

Inaugural lecture Prof Wim L. Leendertse: Infrastructuur in beweging: Een perspectief op integratie en adaptatie in infrastructuurontwikkeling

When:Tu 25-02-2020 16:15 - 17:00
Where:Aula Academy Building, Broerstraat 5, Groningen
Wim Leendertse
Wim Leendertse

De wereld van infrastructuur is volop in beweging. Denk aan de discussies rond stikstof, smart mobility, klimaatadaptie en dergelijke. Twee thema’s vallen hierin op. Als eerste het feit dat ruimte in Nederland schaars is en dat die ruimte moet worden benut door veel activiteiten met veel betrokken actoren. Dit vraagt om integratie en combinatie in organisatie, in de plannen en in wat wordt gerealiseerd. Infrastructuur is van oudsher sectoraal georganiseerd. Projecten werden en worden vanuit de knelpunten op het hoofdnet gedefinieerd en vervolgens projectmatig gerealiseerd. De veiligheid en het gebruik van de infrastructuur staan hierbij centraal. Dit uit zich in een dominant ruimtegebruik. Andere functies als wonen, werken en natuur moeten zich daarnaar voegen en worden soms letterlijk de lucht ingedrukt of geamoveerd. Waar het echter om gaat is het verbinden en bereikbaar maken van gebieden, mobiliteit. Infrastructuur is daarvan slechts een afgeleide. De vraag is nu hoe de wereld van de infrastructuurplanning gebiedsgericht te maken, waarbij het functioneren en bereikbaar houden van het gebied centraal staan.

Ten tweede lijkt de wereld van de infrastructuurontwikkeling steeds dynamischer te worden. Wie weet hoe de mobiliteit zich ontwikkeld of het klimaat of woningbouwopgave. Er is veel onzekerheid. Dit vraagt om een aanpak die kan omgaan met onzekerheid en niet uitgaat van beheersing en controle. Adaptief management en adaptieve capaciteit zijn daarbij sleutelbegrippen. Daarbij is de vraag hoe je deze begrippen praktisch vorm geeft in het management van de hele planningsketen van beleid tot en met gebruik.

More information

  • Inaugural lecture: Prof W.L. Leendertse
  • Titel: Infrastructuur in beweging: Een perspectief op integratie en adaptatie in infrastructuurontwikkeling
  • Chair: Management in infrastructural planning
  • Faculty: Faculty of Spatial Science
  • Register at the latest one week in advance by returning the replycard or by filling in the registration form

View this page in: Nederlands