Skip to ContentSkip to Navigation
About us How to find us

Parkeren bij de RUG

Voor het parkeren van uw auto kunt u veelal een parkeerplaats vinden in de buurt van de RUG-panden. We maken onderscheid tussen de Zernike campus en de locaties in de binnenstad.

Zernikecampus

Op de Zernikecampus zijn diverse parkeerplaatsen. Op P1 en P2 zijn laadpalen voor elektrische auto's beschikbaar van 'New Motion'.

Binnenstad

Er zijn drie grotere parkeerplaatsen in de binnenstad:

  • Academiegebouw, Broerstraat
  • Harmoniecomplex, De Laan
  • Faculteit GMW, Grote Kruisstraat en Nieuwe kijk in het jatstraat

Op de parkeerplaatsen aan de Broerstraat en Grote Kruisstraat zijn laadpalen voor elektrische auto's beschikbaar van 'New Motion'.

Duurzaam alternatief

Mocht er geen parkeerplaats beschikbaar zijn of u bent op zoek naar een gezond alternatief, dan kunt u parkeren bij P+R locaties overwegen. Vanaf de P+R locaties kunt u met het openbaar vervoer naar diverse locaties in de stad. De P+R locaties vindt u hier. Op de P+R Reitdiep zijn campusbikes beschikbaar.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:44