Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Organization Board of University Medical Center
University Medical Center Groningen

Prodecanen

 • Prodecaan onderwijs - Prof. dr. G. (Gerda) Croiset
  Antonius Deusinglaan 1
  9713 AV Groningen
  Telefoon  (050) 363 28 76
  De prodecaan onderwijs is, gemandateerd door de decaan, verantwoordelijk voor het beleid t.a.v. alle universitaire onderwijs- en opleidingsactiviteiten van het UMCG.

 • Prodecaan onderzoek - Prof. dr. H.W.G.M. Boddeke
  Antonius Deusinglaan 1
  9713 AV Groningen
  Telefoon  (050) 363 91 67
  De prodecaan onderzoek is, gemandateerd door de decaan, verantwoordelijk voor het beleid t.a.v. al het wetenschappelijk onderzoek van het UMCG.

Laatst gewijzigd:09 augustus 2018 11:16