Skip to ContentSkip to Navigation
About us Medical Sciences Education Medicine Information for external relations Aanbod Wetenschappelijke Stage
University Medical Center Groningen

Aanbod Wetenschappelijke Stages Geneeskunde

Gedurende de Stage Wetenschap verdiept de student zich in een zelf gekozen aspect van de geneeskundige wetenschap en verricht op dat gebied wetenschappelijk onderzoek. De stage bestaat uit het doen van wetenschappelijk onderzoek gerelateerd aan de geneeskunde gedurende een periode van 20 fulltime aaneengesloten weken en omvat in totaal 27 ECTS. De stage kan zowel in Nederland als in het buitenland plaatsvinden. Het onderzoek kan alleen worden uitgevoerd op basis van een van tevoren goedgekeurde aanvraag, welke de student in overleg met de begeleider(s) maakt. Over het verrichte onderzoek dient de student schriftelijk verslag uit te brengen op een wijze die voldoet aan de eisen die worden gesteld aan wetenschapsbeoefening. De beoordeling van de stage wetenschap is gebaseerd op een beoordeling van de facultair begeleider en van de commissie Academische Vorming Master (AVM). De stage vindt in principe plaats in jaar 3 van de Masteropleiding maar kan in bepaalde gevallen ook voorafgaand aan het de junior coassistentschappen van het eerste jaar van de Masteropleiding worden gedaan.

Begeleiders die een wetenschappelijke stage willen aanbieden kunnen dit aanleveren via de site Aanleveren onderzoeksprojecten.

Op de aanbodsite kunnen studenten zien welke stages worden aangeboden vanuit de ziekenhuizen en begeleiders kunnen hier een stage aanbieden.

Studenten kunnen zich aanmelden bij de genoemde contactpersoon. De beschrijvingen van de stage kunnen worden gebruikt bij de aanvraag Stage Wetenschap.

Laatst gewijzigd:05 juni 2019 07:00