Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. Y.T. (Yftinus) van Popta

Publications

Reconstructing eroded medieval landscapes of the Noordoostpolder (Zuyder Zee area, The Netherlands): An interdisciplinary palaeogeographical take on the historic landscape development between AD 1100 and 1400

Maritime Culture in the Netherlands: accessing the late medieval maritime cultural landscapes of the north-eastern Zuiderzee

Op zoek naar verdronken Veenhuizen: Verkennend archeologisch onderzoek naar laatmiddeleeuwse bewoningsresten in het Kuinderbos, Flevoland

Archeologie en Aardkunde in Flevoland.: Een inventarisatie van archeologische en aardkundige waarden in de provincie Flevoland

Erfgoed in de polder!: Actualisatie van de archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Noordoostpolder

Scheepswrakken en Scheepsrampen: Buitendijkse Archeologie en Cultuurhistorie Oostelijke Waddenzee

Te groot voor de Zuiderzee?: Verkennend archeologisch onderzoek van een groot zeegaand 18e-eeuws vrachtschip op kavel K 47-II in de Noordoostpolder, Flevoland

Lost islands, Drowned Settlements and Forgotten Shipwrecks: interaction between aspects of the maritime cultural landscape of the former Zuiderzee (AD 1100-1400)

Nootonderzoek in Flevoland.: Bijzondere botanische resten in het 18de-eeuwse vrachtschip OO 64a (Dronten)

Read more

Press/media

Op dit stukje Flevoland woonden honderden mensen, nu ligt er alleen gras

Identiteit van scheepswrak vol bakstenen achterhaald

Alle dorpen gaven de strijd op, behalve Urk, dat de eerste klappen opving

Ruim van Queen Anne was grote bende met ongedierte

Scheepswrak van 300 jaar oud bij Rutten geeft opmerkelijk inkijkje

Scheepswrak Queen Anne was Straatvaarder en voer langs Spanje en Italië

Pas nu, 113 jaar later, weten we wat de Zuiderzee met de familie Dinkla deed

Podcastmaker en maritiem archeoloog zoeken nazaten van schippers die over de Zuiderzee voeren

‘Oudste Urker’ ooit aangetroffen en tentoongesteld: waarschijnlijk duizend jaar oud

Read more