Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us dr. Y.T. (Yftinus) van Popta

Publications

Reconstructing eroded medieval landscapes of the Noordoostpolder (Zuyder Zee area, The Netherlands): An interdisciplinary palaeogeographical take on the historic landscape development between AD 1100 and 1400

Maritime Culture in the Netherlands: accessing the late medieval maritime cultural landscapes of the north-eastern Zuiderzee

Op zoek naar verdronken Veenhuizen: Verkennend archeologisch onderzoek naar laatmiddeleeuwse bewoningsresten in het Kuinderbos, Flevoland

Archeologie en Aardkunde in Flevoland.: Een inventarisatie van archeologische en aardkundige waarden in de provincie Flevoland

Erfgoed in de polder!: Actualisatie van de archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Noordoostpolder

Scheepswrakken en Scheepsrampen: Buitendijkse Archeologie en Cultuurhistorie Oostelijke Waddenzee

Te groot voor de Zuiderzee?: Verkennend archeologisch onderzoek van een groot zeegaand 18e-eeuws vrachtschip op kavel K 47-II in de Noordoostpolder, Flevoland

Lost islands, Drowned Settlements and Forgotten Shipwrecks: interaction between aspects of the maritime cultural landscape of the former Zuiderzee (AD 1100-1400)

Nootonderzoek in Flevoland.: Bijzondere botanische resten in het 18de-eeuwse vrachtschip OO 64a (Dronten)

Read more

Press/media

Archeologische vondsten bevestigen locatie verdronken dorp Marcnesse

Yftinus van Popta heeft een neus voor verdronken dorpen en vergane schepen

Komt er een monument voor de ramp met De Hoop bij Rutten?

Netflix-film 'The Dig' roept associaties op met archeologische opgraving in Ezinge

Mysterieuze scheepstragedie van 100 jaar geleden ontrafeld

Twee Zuiderzeewrakken geïdentificeerd en hun ondergang ontrafeld

De poldergrond herbergt veel scheepswrakken en verhalen

Tragisch verhaal van Ten Poster schipper via scheepswrak ontrafeld

Twee Zuiderzeewrakken geïdentificeerd en hun ondergang ontrafeld

Read more