Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. Y.T. (Yftinus) van Popta

Publications

Reconstructing eroded medieval landscapes of the Noordoostpolder (Zuyder Zee area, The Netherlands): An interdisciplinary palaeogeographical take on the historic landscape development between AD 1100 and 1400

Maritime Culture in the Netherlands: accessing the late medieval maritime cultural landscapes of the north-eastern Zuiderzee

Op zoek naar verdronken Veenhuizen: Verkennend archeologisch onderzoek naar laatmiddeleeuwse bewoningsresten in het Kuinderbos, Flevoland

Archeologie en Aardkunde in Flevoland.: Een inventarisatie van archeologische en aardkundige waarden in de provincie Flevoland

Erfgoed in de polder!: Actualisatie van de archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Noordoostpolder

Scheepswrakken en Scheepsrampen: Buitendijkse Archeologie en Cultuurhistorie Oostelijke Waddenzee

Te groot voor de Zuiderzee?: Verkennend archeologisch onderzoek van een groot zeegaand 18e-eeuws vrachtschip op kavel K 47-II in de Noordoostpolder, Flevoland

Lost islands, Drowned Settlements and Forgotten Shipwrecks: interaction between aspects of the maritime cultural landscape of the former Zuiderzee (AD 1100-1400)

Nootonderzoek in Flevoland.: Bijzondere botanische resten in het 18de-eeuwse vrachtschip OO 64a (Dronten)

Read more

Press/media

Podcastmaker en maritiem archeoloog zoeken nazaten van schippers die over de Zuiderzee voeren

‘Oudste Urker’ ooit aangetroffen en tentoongesteld: waarschijnlijk duizend jaar oud

Schedelfragment oudste Urker gevonden bij opgraving

Yftinus van Popta ontrafelt het geheim van De Zeehond

Scheepswrak naast Batavia Stad had 50 jaar de verkeerde naam: ‘Was waarschijnlijk grap’

Juiste naam van Lelystads scheepswrak na halve eeuw boven water

Scheepswrak pronkt 50 jaar met verkeerde naam

Bekendste wrak Flevoland pronkt met verkeerde naam

Archeologische vondsten bevestigen locatie verdronken dorp Marcnesse

Read more