Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. mr. dr. W.D. (Wilbert) Kolkman

Publications

Case note: ECLI:NL:HR:2023:1130

De zuivere aanvaarding verworpen

Met grootse passen door het recht: Footprints in law

Personen- en familierecht en erfrecht in een Notendop

Erfrecht

Huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenleven: Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. 1. Personen- en familierecht. Deel II.

De onterfde legitimaris en het recht op informatie

Kind, rechter en erfrecht: het mag eenvoudiger

Patrimonium 2022

Alimentatie van nu: Acceptatie van alimentatie in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen

Read more

Press/media

Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG moet banen schrappen

Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Groningen moet banen schrappen

Een mooi nalatenschap? Met deze tips voorkom je gedoe bij verdeling van de erfenis

Podcast We hebben ruzie #5: voor de rechter gedaagd

Erfenis dementerende ouderen is makkelijke prooi voor mantelzorgers

Nieuw systeem herkent frauderende student aan typgedrag

Nederlander massaal naar de notaris

De onmetelijke vrijheid als student is mijn beste herinnering

Gedoe om de erfenis

Read more