Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. T.D. (Tim) Huijgen

dr. T.D. (Tim) Huijgen

Assistant Professor of Social Studies Education (UD1)
Profile picture of dr. T.D. (Tim) Huijgen
Telephone:
Secretary Department of Teacher Education:
E-mail:
t.d.huijgen rug.nl

Lopende onderzoeksprojecten

  • NWO Promotieonderzoek van Bertjaap van der Ploeg (KPZ) over het bevorderen van (historische) inleving bij leerlingen van 10-12 jaar oud (2022-2027)
  • In samenwerking met Corderius (Meerwegen Scholengroep) onderzoek naar de effecten van een portfolio app op de zelfregulatie, vakbeleving en epistemologische opvattingen van brugklasleerlingen (2021-2023)
  • In samenwerking met de Christelijke Scholengemeenschap Groningen (Wessel Gansfort): contextualiseren in het geschiedenisonderwijs (2020-)
  • In samenwerking met dr. Ninke Stukker: Perspectieven in het geschiedenisonderwijs: vertelt de tekst wel het hele verhaal? (2021-)
  • In samenwerking met prof. dr. Rina Knoeff, dr. Deniz Haydar en dr. Karen Hollewand: Geschiedenis is Gezond: het bevorderen van veerkracht en
    gezondheid van scholieren door medisch historisch onderwijs (2022-)

Afgeronde onderzoeksprojecten

  • NRO Kennisbenutting+ subsidie (in samenwerking met de Christelijke Scholengemeenschap Groningen en het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken): ontwikkelen van praktische werkvormen voor het bevorderen van contextualiseren (2022-2023) 

Last modified:29 September 2023 08.57 a.m.