Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us drs. S. (Sippie) Overwijk

drs. S. (Sippie) Overwijk

Policy advisor quality management

Expertise

- beleidsadvisering en -evaluatie  kwaliteitszorg toetsing & examencommissies
- extern lid Board of Examiners Faculty of Theology and Religious Studies
- adviserend lid Toetscommissie Psychologie
-
Managementinformatie (kengetallen onderwijs (BI-superuser), facultaire panelgesprekken over onderwijsvisie en strategie, Nationale Studenten Enquête, Nationale Alumni Enquête)
- Coördinatie Facultaire Onderwijs- en Examenregelementen
- GMW klachtencoördinator (Centraal Loket Rechtsbescherming Studenten)


Last modified:01 December 2023 08.38 a.m.

Contact information

AiO-huisje, kamer 254

Working hours:
Tuesday, Wednesday, Thursday
Telephone:

Beleidsmedewerkers kwaliteitszorg GMW