Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usdr. S.F. (Sijrike) van der Mei
University Medical Center Groningen

dr. S.F. van der Mei

Senior-onderzoeker
dr. S.F. van der Mei
E-mail:
s.f.van.der.mei umcg.nl

Lopende projecten:

 • CKD@WERK: studie naar barrières en succesfactoren van arbeidsparticipatie, de effecten van pre-emptieve transplantatie en ontwikkeling van een ondersteuningsmethodiek voor de zorgpraktijk (Nierstichting Nederland)
 • Diagnostische vertraging: ervaringen van ouders met kinderen met een zeldzame aandoening
 • Markering van de palliatieve fase en proactieve zorgplanning: ervaringen van mensen met kanker, naasten  en zorgverleners (ZonMw)

Afgeronde projecten:

 • Leven met een nierziekte: patiënten aan het woord (ervaringsverhalen van patiënten met chronische nierschade voor www.pratenovergezondheid.nl)
 • Dromen over zorg: het in dialoog ontwerpen van patiëntgerichte en innovatieve zorg op de polikliniek nefrologie en de predialyse polikliniek
 • Samenspraak 2: kwalitatief onderzoek naar de betekenis van SamenOud voor case managers
 • Verkenning van het begrip participatiegedrag (Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde)
 • Evaluatie van de training belastbaarheidgericht beoordelingsgesprek (Kenniscentrum Verzekeringsgeneeskunde)
 • Duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers: een literatuurverkenning en veldonderzoek
 • Kwaliteit van leven bij longkanker: literatuuronderzoek en interviews met patiënten (KWF Kankerbestrijding)
 • Sociaal Oncologisch Fellowship (KWF Kankerbestrijding)
 • Participatie van visueel beperkte ouderen: determinanten en de ontwikkeling van een multidisciplinair revalidatie groepsprogramma (ZonMw/Inzicht)
 • Arbeidsparticipatie en arbeidsongeschiktheid bij niertransplantiepatiënten: een 6 jaar follow-up meting (Nierstichting Nederland)
 • Maatschappelijk participatie na een niertransplantatie (promotieonderzoek; Nierstichting Nederland)
Laatst gewijzigd:15 maart 2016 12:48

Contact information

Antonius Deusinglaan 1
9713 AV Groningen
The Netherlands

Place of work

Room:
De Brug, 5e etage kamer 5.06