Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. S. (Sipke) de Hoop

Publications

Nederland op Missie: Bescherming van burgers bij het streven naar duurzame vrede

Context voor Nederlandse inzet in Bosnië: Concrete uitdagingen, onvoldoende leidraad

Interventie, pacificatie en wederopbouw.: Nederlandse inspanningen voor een duurzaam Bosnië

‘Mission impossible’: Uitdagingen voor internationale hulpverleners

Tussen Dayton en Brussel: Terugkijken op 25 jaar vrede bouwen in Bosnië

‘Van toeschouwers tot bouwers aan de vrede’: De evolutie van het concept vredesoperaties

Wortels van een falende staat: Het gebrek aan legitimiteit

Afwachtend, eenzijdig en contraproductief: Veiligheid en mensenrechten centraal?

Blauwhelmen op vredesoperatie, een mission impossible?: Van goede bedoelingen naar hybride missies

Een nieuwe blik naar het Oosten?: Terughoudendheid blijft

Read more