Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. R.W.M. (Remi) van Schaik

dr. R.W.M. van Schaik

Universitair docent (1995-2015)
dr. R.W.M. van Schaik
Telefoon:
E-mail:
r.w.m.van.schaik rug.nl

TEACHING ACTIVITIES UP TO 2015-2016

regular courses in BA History

 • Historical skills, seminars (part-time study)
 • Dutch History I/II, general lectures and seminars (part-time and full-time study)
 • Medieval History, general lectures and seminars (part-time and full-time study)
 • Theme Economic and Social History, seminars (full-time study)
 • Seminars 3rd year (full-time study)

regular courses (seminars core module) at BA and (Research-)MA level

 • Script, Manuscript and Print in Middle Ages and Renaissance (palaeography, diplomatics, chronology, sigillography and codicology, together with dr S. Corbellini)

research seminars in Master History (and Research-Master CMRS)

 • 2003/2004 - Heksen, hoeren en homo's. Randgroepen en buitenstaanders in de Europese samenleving (1400-1800) (together with dr J.W. Veluwenkamp)
 • 2005/2006 - Brugge, Antwerpen, Amsterdam en de rest. Stedennetwerken in de Nederlanden, 1300-1800 (together with dr J.W. Veluwenkamp)
 • 2007/2008 - De Bourgondiërs en hun Neder-Landen
 • 2009/2010 - Identiteit en moderniteit in religie, cultuur, politiek en economie. Voertuigen van sociaal-culturele cohesie in de laatmiddeleeuwse steden van de Oost-Nederlandse en aanpalende Duitse gewesten (together with prof.dr C.G. Santing)
 • 2011/2012 - Hart en marge in de laatmiddeleeuwse samenleving: sociale cohesie en segregatie - identiteiten en etiketten
 • 2014/2015 - Migratie en mobiliteit tijdens de late Middeleeuwen. Grenzeloze uitwisseling

intervision seminars MA-thesis History

supervised MA-theses History, MRS, CMRS or MHIR

 • 2000 - R.J. Futselaar: Brenner en de Betuwe. Bezit en eigendom in en rond Elst, 1470-1650
 • 2000 - K. Niewold: Dagvaarten en Hanzedagen in Groningen. Een onderzoek naar de rol van Groningen binnen de Hollands-Hanzeatische betrekkingen in de 15e eeuw
 • 2002 - J.J. Touber: Willem van Enckenvoirt en zijn collega's. Ambtelijke netwerken van een Brabander in de Curia Romana, 1489-1522
 • 2004 - M. Barendsen: Onmacht en Onwil. De ambivalente houding van de landsheer ten opzichte van het hofsysteem in het scholtambt Lochem (ca. 1400-1550)
 • 2004 - K.A.M. Engbers: '... myt wille ende consente des Eerbaeren Raedes ...'. De bestuurlijke verhouding tussen magistraat en geestelijke instellingen te Deventer, 1340-1566
 • 2005 - B.J. Diemel: Gebonden door de dood. Een historisch-antropologische studie naar doodsbeleving en groepsidentiteit bij de Moderne Devotie (together with prof.dr D.E.H. de Boer)
 • 2006 - M. van Kruining: Wüstungen in het Groninger Woudgebied. Een onderzoek naar (bijna) verdwenen nederzettingen uit de Late Middeleeuwen (together with prof.dr H.R. Reinders) - MRS
 • 2008 - R.A.A. Bosch: 'Hic habentur computaciones Arnhemensis'. Stedelijk financieel beheer in Arnhem, 1353-1473. Een politiek-economische studie (together with prof.dr P. Kooij) - MHIR
 • 2009 - K.J. Brussen: 'Ik tracht naar hoger'. Een studie over de opkomst en ondergang van Adolf van Gelre (1438-1477) en zijn verhouding tot de Gelderse Staten, de Bourgondische hertogen en andere landsheren (together with dr R.I.A. Nip) - CMRS (awarded with thesis prize Vereniging Gelre 2011)
 • 2010 - M.Y. Nijkamp: Een cisterciënzer rapiarium. Het diversorium van Florijs Claeszoon, uit het klooster Galilea Minor te Monnickendam (together with dr B.A. Blokhuis) - CMRS
 • 2010 - L.M. Schipper: Deventer Dialogen. Een onderzoek naar de 'Dialogi' van Hegius in het onderwijs te Deventer 1483-ca. 1550 (together with dr Z.R.W.M. von Martels) - MRS
 • 2011 - D.P. Rosema: Goederenverwerving en goederenbeheer van het klooster Schaer bij Bredevoort
 • 2012 - J.H. van Essen: Permanent pragmatisme. De machtscontinuïteit van Zwolse patriciaatsfamilies in het stadsbestuur en hun verwevenheid met kerkelijke en geestelijke instellingen (1399-1500)
 • 2012 - M. Lijster: De tuin der lusten. Reformatie en huwelijkswetgeving en de gevolgen voor mannen en vrouwen in Kampen (ca. 1450-1620)
 • 2014 - N. de Jong: Het Arnhemse klooster Bethanië (1429-1580) als productiecentrum van handschriften voor een Gelders-Nederrijnse markt (awarded with Karl-Heinz-Tekath-Förderpreis 2015)
 • 2015 - M.Y. Kugel: Confraternities dismembered. An analysis of the composition and functioning of confraternities in fifteenth-century Zwolle - CMRS
 • 2016 - J.J. Lensink: Aan de grenzen van het Oversticht. Een onderzoek naar de rekrutering en netwerken van geestelijke gemeenschappen uit de kring van de Moderne Devotie in de grensstreek Twente-Bentheim

supervised BA-theses History

 • 2011 - M. Lijster: Noormannen of mythe? Goed en kwaad in het werk van Alpertus van Metz
 • 2011 - A.H. Kothuis: De troostende arts. Arnt Schryver over de oorsprong en bestrijding van pest in de late vijftiende eeuw
 • 2012 - M.Y. Kugel: Ruimtelijke ordening in theorie en praktijk in veertiende-eeuws Rome. De functie van de 'maestri di strada' (together with prof.dr C.G. Santing)
 • 2012 - M. Marissink: Deventer en het Utrechts Schisma
 • 2013 - P.H. Boonstra: Lezen om te sterven: de invloed van Gerard Zerbolts ´╗┐De spiritualibus ascensionibus´╗┐ op de stervenshouding in Modern Devote vrouwengemeenschappen
 • 2014 - A. Hendriks: “Vor cost ende wijn”. Een onderzoek naar consumptiepatronen en -trends zoals die naar voren komen uit de stadsrekeningen van Deventer tussen 1360 en 1440
 • 2014 - W. Homminga: Medische praktijken in Arnhem. De overheidsbemoeienis met de gezondheidszorg in een laatmiddeleeuwse stad
Laatst gewijzigd:11 oktober 2018 07:33

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands