Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. R. (Raun) van Ooijen

Publications

Adverse effects of personalized automated feedback

Discrepancies between workers with disabilities and their supervisors in reported work accommodations and associations with return to work

Preferences for in-kind and in-cash home care insurance

Family and government insurance: Wage, earnings, and income risks in the Netherlands and the U.S.

Lifelines COVID-19 cohort: investigating COVID-19 infection and its health and societal impacts in a Dutch population-based cohort

The contribution of employer characteristics to continued employment of employees with residual work capacity: evidence from register data in The Netherlands

The Role of the Employer in Supporting Work Participation of Workers with Disabilities: A Systematic Literature Review Using an Interdisciplinary Approach

Vinden van passend werk bij een arbeidsbeperking is voor veel bedrijven lastig

Met name lagere inkomens vaker arbeidsongeschikt door langer doorwerken

Life cycle behavior under uncertainty: Essays on savings, mortgages and health

Read more

Press/media

Zijn oudere huiseigenaren nou echt zo rijk of toch niet? ’Ik kan drie keer niets met die overwaarde’

Netspar: gebruik meerdere methoden om risicobereidheid te meten

Meer grip op ziekteverzuim met nieuwe UMCG- datapoort’

Onderzoek: grotere kans op daling inkomen 55-plussers noopt tot minder beleggingsrisico

Onderzoek: grotere kans daling inkomen oudere werknemers noopt tot minder risicovol beleggen

Nulmeting Nationaal Programma Groningen is huzarenstukje toegepaste wetenschap

Read more