Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. R.T.J. (René) Cappers

Publications

Eindrapportage pingo-project provincie Fryslân 2016-2020

Palynologisch onderzoek aan de pingo-ruïne FRCAP2 (Quatrebras; gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Fryslân)

Palynologisch onderzoek aan de pingo-ruïne FRCP (Burgum; gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Frieslân)

Cereal founder crops of sub-Saharan Africa and southwest Asia: Advantages and limitations

Palynologisch onderzoek aan de pingo-ruïne FRCP2-10 (Hurdegaryp; gemeente Tytsjerksteradiel; provincie Frieslân)

The Younger Dryas in the Eastern Mediterranean Revisited: Some Additional Notes on Late Glacial and Early Holocene Pollen and Radiocarbon Chronologies

De flora uit het Weichselien: een bijdrage van archeobotanisch onderzoek aan een grondmonster uit Orvelte

Digital atlas of traditional food made from cereals and milk

Firik, bulgur en tarhana: Voedselbereiding in heden en verleden

Het gebruik van graan en melk door vroege boeren

Read more