Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us prof. dr. P. (Peter) Olinga

prof. dr. P. (Peter) Olinga

Hoogleraar Translationele Biofarmacie

ZonMW Programma: Meer Kennis met Minder Dieren

ZonMW grant: 2014-2018

Humane fibrose modellen als 3V-alternatief voor de ontwikkeling van anti-fibrotische geneesmiddelen

Bij fibrose wordt het gezonde weefsel van een orgaan geleidelijk aan vervangen door bindweefsel. Door deze verlittekening kan het orgaan niet goed meer functioneren. Fibrose is geassocieerd met 45% van alle ziekten met een dodelijke afloop. Helaas is er geen goed medicijn voorhanden. In dit project worden (humane) modellen voor de fibrose van lever, nier, darm en long ontwikkeld, uitgetest en gebruikt voor geneesmiddelonderzoek. Een voordeel is dat hierdoor het gebruik van proefdieren kan worden beperkt. Een ander voordeel is dat er bij de introductie van humane modellen geen vertaalslag gemaakt hoeft te worden van proefdier naar mens. Wij willen met onze resultaten regelgevers ervan overtuigen dat humane modellen een veelbelovend en beter alternatief vormen voor de ontwikkeling van nieuwe anti-fibrotische geneesmiddelen dan diermodellen dit kunnen.

Projectleider: de heer dr. P. Olinga
Rijksuniversiteit Groningen
Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen
Discipline Farmacie: Groningen Research Institute of Pharmacy

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 01:20