Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. dr. ir. P. (Paul) Ike

prof. dr. ir. P. Ike

Emeritus Hoogleraar Technische Planologie
prof. dr. ir. P. Ike
Telefoon:
050 36 33895 (secretariaat)
E-mail:
p.ike rug.nl

Researchprojecten met opdrachtgevers Paul Ike

Georganiseerde symposia Platform Duurzame Bouwgrondstoffenvoorziening vanaf 2000. Thema's over:

           -  Duurzaamheid en bouwgrondstoffen.
           -  Taakstellingen bouwgrondstoffen en duurzaamheid.
           -  Duurzaamheid op verschillende niveaus van besluitvorming.
           -  Bouwgrondstoffen en actief bodembeheer.
           -  Belasting op oppervlaktedelfstoffen.
           -  Duurzame grondstoffenvoorziening zonder aansturing van het Rijk?
           -  Meer marktwerking en de toekomst voor industriezandwinning.
           -  Hout als volwaardige bouwgrondstof.
           -  Naar een nieuwe Ontgrondingenwet.
           -  Bouwgrondstoffentoets.

Georganiseerde congressen:

  • 1994: Zwolle: 'Wijziging Ontgrondingenwet', Symposium, 9 maart 1994. Orga­nisatie en redactie.                          
  • 1992: Utrecht: 'Verbruik van beton- en metselzand', Conferentie, 2 oktober 1992. Organisa­tie en redactie.
  • 1991: Den Bosch: 'Structuursche­ma Ontgrondin­gen?', Congres, 12 september 1991. Organisatie en redactie.
  • 1991: Zwolle: 'Inte­grale projekt­studies bij infrastruktuurplanning', Symposium, 25 april 1991. Organisatie en redactie
  • 1989: Ede: 'De ruimtelijk-funktionele inpassing van ontgron­din­gen', Symposium, 15 novem­ber 1989. Organisatie en redactie.
  • 1988: Utrecht: 'Ontgron­din­gen, planvorming en beleid in het licht van een nieuwe Ontgron­din­gen­wet', 21 september 1988. Organisatie en redactie
  • 1986: Eindhoven: 'Ontgrondingen planvorming en beleid', Post­academi­sche cursus, Geo­plan, 22 en 23 mei 1986. Cursusleider en tevens redacteur.

 

Laatst gewijzigd:07 juli 2017 11:41

Contact information

Landleven 1
9747 AD Groningen
The Netherlands

Work location Universitty College Groningen

Telephone:
+31 50 36 33895 (secretariat)

Faculty of Spatial Sciences

Telephone:
+31 50 36 33895 (secretariat)