Skip to ContentSkip to Navigation
About usHow to find usprof. dr. ir. P. (Paul) Ike

prof. dr. ir. P. Ike

Emeritus Hoogleraar Technische Planologie

Researchprojecten met opdrachtgevers Paul Ike

Georganiseerde symposia Platform Duurzame Bouwgrondstoffenvoorziening vanaf 2000. Thema's over:

           -  Duurzaamheid en bouwgrondstoffen.
           -  Taakstellingen bouwgrondstoffen en duurzaamheid.
           -  Duurzaamheid op verschillende niveaus van besluitvorming.
           -  Bouwgrondstoffen en actief bodembeheer.
           -  Belasting op oppervlaktedelfstoffen.
           -  Duurzame grondstoffenvoorziening zonder aansturing van het Rijk?
           -  Meer marktwerking en de toekomst voor industriezandwinning.
           -  Hout als volwaardige bouwgrondstof.
           -  Naar een nieuwe Ontgrondingenwet.
           -  Bouwgrondstoffentoets.

Georganiseerde congressen:

  • 1994: Zwolle: 'Wijziging Ontgrondingenwet', Symposium, 9 maart 1994. Orga­nisatie en redactie.                          
  • 1992: Utrecht: 'Verbruik van beton- en metselzand', Conferentie, 2 oktober 1992. Organisa­tie en redactie.
  • 1991: Den Bosch: 'Structuursche­ma Ontgrondin­gen?', Congres, 12 september 1991. Organisatie en redactie.
  • 1991: Zwolle: 'Inte­grale projekt­studies bij infrastruktuurplanning', Symposium, 25 april 1991. Organisatie en redactie
  • 1989: Ede: 'De ruimtelijk-funktionele inpassing van ontgron­din­gen', Symposium, 15 novem­ber 1989. Organisatie en redactie.
  • 1988: Utrecht: 'Ontgron­din­gen, planvorming en beleid in het licht van een nieuwe Ontgron­din­gen­wet', 21 september 1988. Organisatie en redactie
  • 1986: Eindhoven: 'Ontgrondingen planvorming en beleid', Post­academi­sche cursus, Geo­plan, 22 en 23 mei 1986. Cursusleider en tevens redacteur.

 

Laatst gewijzigd:07 juli 2017 11:41

Contact information

Landleven 1
9747 AD Groningen
The Netherlands

Work location Universitty College Groningen

Room:
0138
Telephone:
+31 50 36 33512 (secretariat)
+31 50 36 32869 (office)

Faculty of Spatial Sciences

Telephone:
+31 50 36 33895 (secretariat)