Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. P.D. (Peter) Groote

dr. P.D. Groote

Universitair Hoofddocent
dr. P.D. Groote
E-mail:
p.d.groote rug.nl

Current teaching

 • Bachelor Human Geography & Planning

-Fieldwork Chicago-Detroit-Grand Rapids (third year)

-Geographies of the US [Regio in kwestie: Transamericana] (second year optional)

-Introduction to Academic Research (first year)

-Population Geographies (first year)

 

 • Master Cultural Geography

-Nature, landscape and heritage, together with Erik Meijles and Bernadette Boumans.

-Master thesis projects (see below for a list of past master theses)

 

 • Honours college

- I am the faculty coordinator for the bachelor honours program.

- I also teach the course 'ground breaking ideas.' 

 

 • International School of Spatial Policy Studies

- I do a regular class on the cultural geography of The Netherlands

 

Past course modules and classes taught

 • Tot en met het collegejaar 2009-2010 verzorgde ik het Mastervak Global Village. Daarin probeerden de deelnemers het dynamische proces van culturele integratie in kaart te brengen, en te ontdekken of de homogeniserende werking van het modernisme ("McDonaldisering") of de differentiatie van het post-modernisme dominant zijn. Ze deden verslag in de vorm van een website. De meeste websites zijn nog via Google te vinden.
 • In de cursus Culturele Geografie: Mensen en Plekken (2e jaars bachelor-programma) geef ik een college gegeven over de Mexicaanse identiteit zoals verbeeld door de schilders Diego Rivera en Frida Kahlo.
 • Het keuzevak Geografie van de excursieregio: Mexico (dr. Peter Druyven) bereidt voor op de doctoraalexcursie naar Mexico. Ik verzorg colleges over de politieke geografie van Mexico en over erfgoed en de Indigena-bevolking.
 • Cursus Dealing with Environmental heritage (Honours College)

Fieldworks/Excursions

 • Fieldwork Chicago-Detroit, May 2020
 • Fieldwork Chicago-Detroit, May 2019
 • Fieldwork Chicago-Detroit, May 2018
 • Fieldwork Chicago-Detroit, May 2017
 • Fieldwork Chicago-Detroit, May 2016
 • Fieldwork Toronto-Detroit-Chicago, May 2015
 • Bachelorexcursie Mexico, februari 2010
 • Bachelorexcursie Mexico, februari 2009
 • Bachelorexcursie Mexico, februari 2007
 • Bachelorexcursie Mexico, maart 2006
 • Doctoraalexcursie Guatemala en Mexico 2001
 • Doctoraalexcursie Guatemala en Mexico 1999

Voltooide Master thesis projecten waar ik als begeleider bij betrokken ben geweest (in omgekeerde volgorde van voltooiing):

 1. Marijke Hoekstra (2020): Church buildings as determinants for the Frisian landscape. Heritage and cultural landscapes analysed from a culture economy and common good perspective
 2. Edo Pot (2019): The Frisian flag as a symbol for Frisian identity
 3. Minke van Netten (2019): Managing complexities and governance practices in heritage towns. Governance recommendations for heritage town Orvelte based on management practices from UNESCO heritage towns
 4. Leon van der Meulen (2019): De ruimtelijke verstedelijking van Noord-Nederland vanaf 1950
 5. Charlotte Delicaat (2018): The place meanings of natural burial sites. A case study on Hillig Meer, Eext
 6. Joost Nussy (2017): Oost, west, wijk best? Een onderzoek naar de (reactionaire) sense of place van bewoners van de Molukse wijk in Bovensmilde
 7. Amarinske Verkerk (2017): Het verhaal van de Hondsrug; Een onderzoek naar de productie en reproductie van de streekidentiteit van de Hondsrug
 8. Estelle Evers (2017): ‘Wandel mee door het UMCG’; Een onderzoek naar de beleving van de ruimtelijke ziekenhuisomgeving
 9. Tim Blaauw (2016): Herbestemming van cultureel erfgoed binnen de 40 aandachtswijken
 10. Ewout van Spijker (2016): Publieke participatie bij waardenkaarten. Een onderzoek naar mogelijkheden voor de Cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente Groningen
 11. Rik van Berkel (2015): Besmet maar Gedragen. De Participatiesamenleving door de ogen van lokale politici
 12. Patrick Patiwael (2015): Active stakeholder perceptions of policy transfer between UNESCO and national governments: The case of the historic inner city of Paramaribo, Suriname
 13. Grytsje Kunst (2015): Landschappen als uitdragers van identiteit. 19 Friese schilders en hun visie op het landschap
 14. Mathijs van der Horst (2015): Duurzame regionale ontwikkeling door European Geoparks Network Geoparken: best practices
 15. Marije Couperus (2014): Publieksparticipatie in de monumentenzorg; de waarden van de burger vertegenwoordigd?
 16. Tom Holland (2014): Oorlogsmonumenten in Nederland als veranderende lieux de memoire
 17. Eelke van der Veen (2014): Landschappen en landschapselementen als dragers van de Friese identiteit
 18. Ivonne Bieleman (2014): Ontwikkelen van ruraal erfgoed:een hedendaagse functie met historische identiteit
 19. Ronnie Kruitbos (2014): Herinneringen aan topofilia en topofobia bij ouderen
 20. Richard Boersema (2013): Transformatie gebouwd industrieel erfgoed; wie pakt de winst?
 21. Aniëlla van den Heuvel (2013): De toegankelijkheid van treinstations in verbouwing; belevingen van mensen met een functiebeperking (in samenwerking met ProRail)
 22. Randy Mantoua (2013): Wonen in industrieel erfgoed (de case Silodam, Amsterdam)
 23. Jeroen Bruinenberg (2012): De plaats van eeuwenoude menselijke resten; Inzichten in de discussie over Aduard
 24. Anne Holterman (2012): Onderwijskeuzes in een krimpgebied; Een onderzoek naar de schoolcarrière van drie generaties jongeren uit de tweede helft van de twintigste eeuw
 25. Samantha van der Sluis (2012): Wel of geen bermmonument? De betekenis van de plek van een dodelijk ongeluk
 26. Bart Booij (2012): International students and Dutch urban heritage; a study on university marketing and the effect it has on student image
 27. Anoek van Eck (2011): Groningen en zijn historische helden; nieuwe ideeën voor cultuurhistorisch toerisme in de provincie Groningen
 28. Linden Douma (2011): The relationship between the urban structure of post-war neighbourhoods and their liveability (Research Master)
 29. René Franken (2011): Behoud van industrieel erfgoed bij een integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling; obstakel of synergie? (vastgoedkunde)
 30. Renske van der Wal (2011), Plaatsbetekenis in hospices; een casestudy in de hospice van Groningen. Zie ook een artikel over de thesis in het Friesch Dagblad: http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=57046
 31. Guido Smulders (2011), Cultuur-historisch toerisme in Groningen: de wensen van de doelgroep
 32. Frank Staal (2011), Hedendaagse kathedralen; over architectonisch erfgoed van vandaag en morgen (Planologie)
 33. Woldi Ruitenberg (2011), De invloed van cultureel erfgoed op de leefbaarheid in aandachtswijken; een casestudy in de Arnhemse wijk Klarendal (vastgoedkunde)
 34. Nick Heim (2011), De waardering van naoorlogse monumenten (i.s.m. de Afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Groningen)
 35. Gernand Stockman (2011), Borger hunebedhoofdstad: prehistorie en city-marketing (i.s.m. het Hunebedcentrum Borger)
 36. Vincent Feller (2010), Kunst in de openbare ruimte
 37. Maarten Lensink (2010), Far Cry 2; what makes the landscape of Far Cry 2 appear so African?
 38. Willem Roetert (2010; Vastgoedkunde), Van koude kerkbanken naar luxe sofa's; een masterthesis over functieverandering van kerkgebouwen
 39. Wike Wilbrink (2010), No Hyve, no life; de invloed van afstand op een virtueel sociaal netwerk
 40. Judith Reimer (2010), The Construction of identity & community; a case study in Lierderholthuis, a small village in the East of the Netherlands
 41. Toon van der Pas (2009), Succesvol (her)bestemmen van industrieel erfgoed in Noord-Brabant
 42. Tim Vredeveld (2009), Agriculture in changing rural areas; the case of the greenhouse horticulture in Papenveer
 43. Robert Veldwijk (2009), Intervening in informal barrios; case study Medellín
 44. Esdert Glazenburg (2009), Ruraal erfgoed in de stad Groningen
 45. Alex de Jonge (2009), Erfgoedwaarde en winkelvoorzieningen in de binnenstad-oost van Groningen
 46. Matthijs van der Gaag (2009; master Vastgoed), De economische waarde van industrieel erfgoed
 47. Laurieke Zijp (2008), Ethnic minorities and Heritage, A study of the Moluccan community in the Netherlands
 48. Christien Kruithof (2008), De architectuur van crematoria
 49. Arjan Beelen (2008), Lokale bevolking – toeristen – beeldvorming; de invloed van op foto’s afgebeelde mensen op de vorming van een bestemmingsbeeld
 50. Guus Doorn (2007), Representaties in regionale kranten van Oost-Groningen ten tijde van stakingen
 51. Marieke Kuipers (2007; master Vastgoed), Herbestemming van wederopbouwgebouwen (1940-1965); De totstandkoming van het BOEi-model 2.0
 52. Johan Vos (2007; Master Environmental and Infrastructure Planning), Postmoderne interpretaties van militaire cultuurhistorie
 53. Mariët Veen (2007), 'A garden of different flowers'; a study on cultural heritage and national identity in Suriname; (samen met Esther Veen)
 54. Vincent Breen (2006), Bermmonumenten; plekken om bij stil te staan. Met deze scriptie heeft Vincent in 2007 de Hertha Macht scriptieprijs gewonnen!
 55. Linda Brinkman (2006), Het beeld van de Islam; een geografische benadering
 56. Hein Raghoebar (2006), Een cultureel geografische benadering van de Islam
 57. Jeltje van Dijk (2006), De Joodse buurt in Groningen; architectuur, geschiedenis en identiteit
 58. Annemieke Logtmeijer (2006), Place identities and tourism representations of Nunavut, Canada
 59. Harm de Muinck (2006), Sense of community, representations and importance of Nunavut, Canada
 60. Evelien van der Schuur (2005), The Disneyization van een nationaal project: het Nederlands Openluchtmuseum


Doctoraal afstudeeronderzoeken (in omgekeerde volgorde van voltooiing):

 1. Miranda Delfstra (2006), Functieveranderingen in de binnenstad-zuid van Groningen (met begeleiding van drs. Beno Hofman; stadshistoricus van Groningen)
 2. Klaas-Jan Bolhuis (2006), The creation of Light rail transit points as new places in Calgary
 3. Gerke Veenboer (2005), De betekenis van culturele planologie
 4. Wilbert Funcke (2005), Sport en regionale identiteit: SC Heerenveen
 5. Lourens Visser (2005), Tourist representations of Northern Ireland
 6. Nathan Woud (2005), De rol van de Rijksuniversiteit in de ontwikkeling van de Hortusbuurt in Groningen in de twintigste eeuw
 7. Diënne van der Burg (2005), Heritage and identity in Northern Karelia, Finland
 8. Jouke Eppenga (2005), Claiming space: symbols of nationalism in Derry, Northern-Ireland
 9. Marieke Kaman (2004), Identifying Latvia; a research on the process of nation building in Latvia
 10. Bert Bouwers (2004), Omgaan met kerkgebouwen; een onderzoek naar de bestemming van kerkgebouwen die voor hun oorspronkelijke functie worden afgestoten
 11. Michiel Smit (2004), Herbestemming van melkfabrieken in Noord-Nederland; een inventariserend onderzoek naar de herbestemming van melkfabrieken en de rol die actoren daarbij spelen
 12. Thom Melenhorst (2004), Monumentaliteit als vestigingsplaatsfactor
 13. Lutske Wijma (2004), Bouwen voor de buurt!? Bewonerswaardering van een klassieke stadsvernieuwingsbuurt in Groningen - 20 jaar later; (met begeleiding van drs. Beno Hofman; stadshistoricus van Groningen);
 14. Nienke Velthuis (2004), Verhaaltoerisme. De popularisering van het regionale verleden
 15. Marleen Platje (2003), Peri-urbaan winkelen; Een onderzoek naar het ruimtelijk koopgedrag van stedelijke consumenten uit Almelo en Groningen, (begeleiding samen met dr. Tialda Haartsen)
 16. Dineke van de Oudewetering (2003), Gemeentelijke herindeling in Drenthe, Een onderzoek naar de gevolgen van de gemeentelijke herindeling voor de bevolking van de gemeenten De Wolden en Hoogeveen
 17. Andrea Dijkstra (2003), Het toeristische beeld van Tibet, Het beeld gecreëerd door de toeristische sector
 18. Ilja de Wilt (2003), Local opinions about tourists in colonial churches in Oaxaca, Mexico
 19. Sander de Vries (2002), Communistisch en Nazistisch erfgoed in het herenigde Berlijn
 20. Marieke Oosterhof (2002), Etnisch toerisme: de Inuit
 21. Rienk Zuiderveld (2002), Ecologische hoofdstructuur en Belvedère-gebieden in Groningen
 22. Willechien van Berkum (2002), De dierentuin: modern of post-modern?
 23. Marieke Zomer (2002), 100 jaar Woningwet: goed wonen voor iedereen? Een onderzoek naar de invloed van de woningwet op de totstandkoming en ontwikkeling van de Badstratenbuurt, de Zeeheldenbuurt, de Grunobuurt en de wijk Laanhuizen in de stad Groningen
 24. Nicole de Bruyn (2002), Moeilijkheden of mogelijkheden? Een onderzoek naar de veranderingen in de recreatie- en toerismesector van de Noordoostpolder en Noordwest-Overijssel door de komst van een randmeer rond de Noordoostpolder
 25. Sander Haga (2002), De cultuurhistorische identiteit van het gebied Schoonebeek-Bargerveen, in het licht van de Nota Belvedere
 26. Nynke Hemminga (2001), Parkeerproblematiek in de Groninger Oranjewijk? De mening van de buurt
 27. Ewout Frankema (2001), Kapitaalvorming in infrastructuur in Nederland 1900-1970, een trajectverkenning, (Faculteit Economische Wetenschappen)
 28. Linda Koops (2001), Het vakantiekeuzeproces van Nederlanders; een opzet van een keuzemodel voor de korte binnenlandse vakantie
 29. Elizabeth Stoit (2001), Kwetsbaar verleden, kwetsbaar heden? De mate van kwetsbaarheid van het cultuurtoeristisch product van dorpen door cultuurtoerisme
 30. Miranda Koops (2001), Plaatsverbondenheid (plaatstrouw) en het gebruik daarvan in het gebiedsgericht beleid
 31. Meindert Hibma (2001), Globalisering van kapitaalmarkten: breaking the rules
 32. Ronnie Kolkman (2000), Asielzoekerscentra; realisering en situering van asielzoekerscentra op nationaal en lokaal schaalniveau
 33. Jos Bosma (2000), De regio als marketinginstrument
 34. Raoul Wiersema (2000), Veenkoloniaal erfgoed en identiteit; een onderzoek naar de mogelijke bijdrage van Veenkoloniaal industrieel erfgoed aan het identiteitsgevoel van de bewoners
 35. Wouter van der Veur (2000), De optimale wandelpadenstructuur; ontwikkelen van een model ter beoordeling van het wandelpadenstelsel in Drenthe
 36. Roland Bleijenberg (1999), Bestaat Middag-Humsterland? De dynamiek van een regionale identiteit verklaard aan de hand van het landschap van Middag-Hunsterland, zoals dat wordt beleefd door recreanten die het gebied bezoeken en de provincie Groningen
 37. Marieke Kroese (1999), Landscape planning in Northern Ireland: preservation, conservation or heritage planning?
 38. Jelte Eshuis (1999), Identifying university subcultures: an empirical study of two universities in Guadalajara
 39. Johan Boeve (1999), Identifying university subcultures: an empirical study of two universities in Guadalajara
 40. Bart van der Aa (1999), Een geografie van het McDonaldiseringsproces; enkele kanttekeningen bij haar homogeniserende en dehumaniserende effecten
 41. Boudewijn Okkema (1999), Een onderzoek naar de mogelijkheden van subsidiering van de openstelling van het Polderhoofdkanaal, Nijbeets
 42. Hotze Mellema (1999), Ontzuild ijkpunt; nationale identiteit en het Nederlanderschap
 43. Arjen Maarten de Jong (1999), De invloed van de 'onzichtbare' grens; een onderzoek naar de interactie van consumenten en bouwbedrijven in de Eems Dollard Regio
 44. Nynke van der Hoef (1999), Platteland en plattelandsbeleid; met een voorverkenning van de Fries-Groningse Waddenschil Vincent Brakkee (1998), Sporen uit het verleden; cultuurhistorische routes in Valthermond
 45. Jeroen Kreule (1998), Mens en natuur in Nederland; twee milieufilosofische benaderingswijzen getoetst aan de praktijk
 46. Peter Mier (1997), Een geintegreerde, gebiedsgerichte cultuurhistorische waardenkaart voor Friesland? Mogelijkheden en onmogelijkheden
 47. Loekie Berk (1997), Marketing voor het ziekenhuis; bedreigingen en kansen (begeleiding samen met P.J.M. van Steen)
 48. Gerbert van der Vaart (1997), Het Polderhoofdkanaal, van veenschuit tot plezierjacht; een orienterend onderzoek naar de wederopenstelling van het Polderhoofdkanaal voor de vaarrecreatie

Bachelorprojecten

Tot nu toe ben ik als begeleider bij de volgende Bachelorprojecten betrokken geweest:

 1. Drie generaties vrouwen in Ulrum (2010); in samenwerking met Korrie Melis, sociaal-economische geschiedenis, faculteit der Letteren; Hanneke Kuipers, Margot van Zanden, Rick Kruize
 2. Cultuur en cultuurbeleid in SO 36, Kreuzberg-Berlijn; Wietske Wilts
 3. Student en criminaliteit (2009); Marten Houwing, Wilco Ferwerda, Wouter de Groot, Marco Peetsma
 4. Healing garden op het Zernike (2009); Marijke Bijzitter, Janna Huis, Rick Siekman, Kees-Jan Westra, Feike Wouda
 5. Een analyse in GIS van de impact van de ontwikkeling van het spoorwegnet op het Nederlandse urbane systeem, 1838-1930 (2009); Luuk Stelder, Pieter-Jan Karsijn
 6. Herdenken in een post-geografische ruimte; het oprichten en functioneren van Nederlandse virtuele gedenkplekken (2009); Jeroen Voorberg, Sjaak Moerman, Maarten Bijlsma
 7. ‘Natuurlijk’… na de dood; de vraag naar natuurbegraven in Noord-Nederland (2008); Kristel de Groote, Willem Heesen, Sasja Coehoorn, Luitzen de Graaf
 8. Het ruimtelijk gedrag van studenten in relatie met student-gerichte criminaliteit (2008); Bart Vreeling, Floris van der Lingen, Jinko Rots, Marten Middeldorp
 9. Places of Death (2005); Henrieke Heikoop, Vincent Breen, Jarno Doornewaard, Miriam van der Iest, Sean Tumber
 10. Golfbanen (2004); Roald Heep, Annemieke Logtmeijer, Bart Moes, Evelien van der Schuur, Aart Slecht

Leeronderzoeken

Ik ben als begeleider bij de volgende Leeronderzoeken betrokken geweest:

 1. Het Drentse Landschap. Een leeronderzoek naar het draagvlak voor het project "De Eeuwigheid" van Het Drentse Landschap en de ontwikkelingen van de asbestemming; door Peter van Drielen, Maarten van Dusseldorp, Wilbert Funcke, Dinant Morsman, Eline Prinsen, Nathan Woud; 2004
 2. Euralille. Het centrum van Europa?, door Martijn Hermse, Dirk Kok, Peter Smale, Eric Veenstra, Niels Verboom, Wouter van Wieringen; 2004
 3. (Ver)binding in de dorpen; Onderzoek naar de mogelijkheden van en behoeften aan internetdiensten in vier dorpen in de provincie Groningen, door Eveline Bom, Hisse Brouwer, Riekje Meijering, Janine Sanders, Lutske Wijma, Yvonne Wullink; 2003
 4. Werelderfgoed? Een onderzoek naar de bekendheid van Werelderfgoed in Nederland, Karlijn Doedens, Maartje Jäckel, Floris van Veldhuizen, Nienke Velthuis, Thijs Zijlstra; 2003
 5. Asielzoekerscentra in Nederland, Jelena Jager, Rolf Joling, Ronnie Kolkman, Arjen Roek, Sander Weertman, Paul Weinans; 1999
 6. Heritage: nieuwe rage; een onderzoek naar een profiel en de wensen en behoeften van bezoekers van erfgoedlogies in Noord-Nederland, door Andries Harms, Meindert Hibma, Frans van der Horst, Wouter van der Veur, Mark Zwaving; 1998.
 7. Agrarische Diversificatie in het Oldambt; motieven voor agrarische diversificatie en de invloed van de Werkgroep Landbouw Oldambt, G.Th. de Boer, E.R. Helvrich, P. Mier, M. Muilwijk, M. Pen, A.J. Wisselink; 1997
 8. Leefbaarheid op het platteland: de effecten van mini-campings in de provincie Groningen, door Oldrik Bulthuis, Inez Ebbinge, Hilja Feitsma, Martine Lemstra, Vincent van Mulligen; 1996.

 

 

Hyperlinks naar de websites die inde cursus Global Village door studenten gemaakt zijn

Websites 2009/2010
 1. Beauty by René, Stephany & Erik
 2. Heineken by Jasper, Robert-Jan, Martijn & Mark 
 3. Greengroceries by Marie Emilie, Peter & Stijn
 4. Mosques by Rick, Ellen, Aline & Gernand
 5. Noorderzon by Samantha, Youssef & Kees-Jan
 6. Sigur Rós vs Sugababes by Nicky, Niels, Vincent & Nick
 7. Streetmusicians by Marike, Marijke & Renske (in Google Chrome without pictures for some reason; in Internet Explorer everything works fine).
 8. Trash by Björn & Christine
 9. Slogans by Bart & Anne
Websites 2008/2009:
 1. Spijkerbroekreclame: Wike Been, Sasja Coehoorn, Dieneke van Veen
 2. Hyves: Joris Busschenhenke, Wiebe Horrevorts, Kristel de Groote, Wike Wilbrink
 3. Ostalgia: Koen Salemink, Judith Reimer, Robert Vos
 4. Christmas: Debbie Lager, Pim Hendriks, Annelies Vermue, Claire Vernède
 5. Music festivals: Gijs van Campenhout, Inge de Vries, Tim Vredeveld
 6. Obamaization: Willem Heesen, Jinko Rots, Chris Scholtens, Robert Veldwijk

Websites 2007/2008:

 1. Ús slokje trekt de wijde wereld in: Johannes de Jong, Hans Koppen & Maarten Reiling
 2. Music of Nothing: Matthijs Groeneveld, Riadi Keegstra.Maarten Lensink & Claudia Westermann
 3. Regio-soaps: Hilde Agricola, Sander van der Meulen & Martijn Oosterhof
 4. Globalization of toys: Mayke Roest, Lieke Bakker & Marieke Fenger
 5. CitEbay: Laurieke Zijp, Elen-Maarja Trell, Richard Rijnks & Stefan Hartman
 6. Senseo: Christien Kruithof, Vincent de Lezenne Coulander, Frank Smid

Websites 2006/2007:

 1. Globalization of the system of higher education: Alex de Jonge, Esdert Glazenburg, Jarno Doornewaard, Marta Swiatkowska (marking: 8) 
 2. Globalization and glocalization of Jews: Jessica Vogelzang & Korrie Melis  (marking: 7)
 3. TV-commercials of Dutch companies: global or glocal? Annalies Teernstra, Jeroen Eefting, Marieke Kuijer, Tim van de Laar  (marking: 7.5)
 4. Fast fashion: the position of Hennes & Mauritz in the globalizing world: Jan Stalman, Mariët Veen, Nienke Hornstra  (marking: 8)
 5. Chinese restaurants in Australia and the Netherlands: Annemiek Homan, Vanessa Wiggenraad, Frank Flinterman en Arend Sikkema (marking: 7)
 6. Budget aircarriers: Nic Verbij, Anne-Krijn Piersma en Pieter van Kampen  (marking: 4.5)
 7. Backpacking around the world: Jeljer Zijlstra, Guido Aris, Eelco Last  (marking: 7)

Websites 2005/2006

 1. The globalisation of religious places: Marjolein van Schoonhoven, Linda Brinkman, Pedro Gomes and Nur Iskandarsyah  (marking: X)
 2. World Football Championships 2006: Herman Pieter Ubbens en Arnoud Prinsen (marking: 8.5)
 3. Global magazines: Renske Klunder, Carolien Verbeek, Ina Huitema  (marking: 6)
 4. Glocalization of regional television: Guus Doorn, Jeltje Venema and Mariëlle Stoll (marking: 6)
 5. Glocalization of Christianity: Arnold Paagman, Wouter Bornebroek en Arjan Beelen (marking: 6)
 6. Globalization of the Dutch cuisine: Rixt Bijker, Anita Kastelijn and Alies Zijlstra (marking: 9)
 7. Coca Cola and Pepsi Cola as glocalized brands?: Manja Buijen and Joost van Uhm (marking: 5)
 8. Globalization of fair trade products and/or ideas: Vincent Breen and Mirjam van der Iest (marking: 6)
 9. Globalization of international terrorism: Sjoerd Kroon and Jelmer Hitzert (marking: 7.5)

Websites 2004/2005

 1. The globalisation of cartoons: Bart Moes & Rik Jansen (marking: 7)
 2. Globalisation of death: Renate Plantinga & Annemieke Logtmeijer (marking: 7.5)
 3. Globalisation of the Olympics: David Pijpaert, Willem-Jan Spreeuwers & Janneke Verdijk (marking: 7.5)
 4. Globalisation of Bollywood films: an example of a counterflow?: Roald Heep & Harm de Muinck (marking: 6)
 5. The Disneyization of McDonald's Groningen: Maaike Elzinga, Marjolein Boomsma & Evelien van der Schuur (marking: 5)
 6. Marketing myths in eco-tourism: Gert Noordhof & Klaas de Jong (marking: 5)
 7. "Who wants to marry a millionnaire?": the globalization of TV-Quizzes: Budi Lestiono Sanjaya, Shanty Yulianti Rachmat & Dini Sartika (marking: 7.5)

Websites 2003/2004:

 1. De slow-food beweging: Wilbert Funcke, Jeroen Eefting, Eveline Bom (marking: 6.5)
 2. De globalisering van inheemse volkeren: Karolien vanWijk, Rutger Pieko, Marjolein de Haan (marking: 7)
 3. Groningen: Post-Modern?: Jeltje van Dijk, Anja Holwerda, Leonie Wendker (marking: 6.5)
 4. De onafhankelijkheidsstrijd in Tibet: Liesbeth Dijkstra, Nelian Kramer, Anja Tolner, Miriam Brouwer (marking: 6.5)
 5. Globalisering van het huwelijk: Judith Heling, Aline Otten (marking: 6)

Websites 2002/2003:

 1. Globalisering en armoede: Marc Zwaving (marking: 6)
 2. Globalisering van de engelse taal: Lourens Visser, Nathan Woud, Marcel Tijs (marking: 5)
 3. Globalisering van de wapenhandel: Theo de Boer, Machiel Adema, Daryl Scarse (marking: 5.5)
 4. Globalisering van de drugshandel: Diënne van der Burg, Martijn Nota, Wibo Tissingh, Maarten Dusseldorp (marking: 6.5)
 5. De anti-globalisering van de voedselproductie: Marieke Kaman, Else Deddens (marking: 8.5)
 6. The McDonaldization of Hollywood: Ykje Vriesinga, Klaas Danhof, Ivo Haenen, Hugo Kramer (marking: 8)
 7. Het consumptiegedrag van de moderne mens: Henk Jan Solle, Thom Melenhorst, Niels Verboom, Josefien Kiestra (marking: 6)
 8. Globalisering van immigratie naar Nederland: Klaas Jan Bolhuis, Jeremy Dijkman (marking: 6.5)
 9. Globalisering van de Hare Krishna: Eveline van der Staal, Eline Prinsen, Martijn Hermse (marking: 8.5)

Websites 2001/2002:

 1. Etnisch toerisme: de Ruta Maya : Ilja de Wilt en Olaf Schuilenburg (marking: 7.5)
 2. Globalisering van de anti-globalisering: Thijs Zijlstra, Pieter de Graaf (marking: 6.5)
 3. IKEA: Hanneke Vlek, Mirjam Klaassens (marking: 7)
 4. Globalisering educatie: Marina de Graaf, Nienke Velthuis (marking: 7)
 5. Klassieke muziek: Martijn Smit (marking: 9)
 6. Helden in het Ui-model Hofstede: Ulienke Nauta, Karlijn Doedens, Bart Lammerink (marking: 7)
 7. De globalisering van gewapende conflicten: Jeroen Aarts, Martin Uunk, Jouke Eppenga (marking: 7)
 8. Globalisering van de film: Baukje Hoekstra (marking: 6.5)

 

 

Laatst gewijzigd:29 januari 2020 20:07

Contact information

Zernike campus

Room:
2.09 (Landleven 1)
Working hours:
Monday, Tuesday, Thursday