Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. P.A.J. (Peter) van den Berg

mr. P.A.J. van den Berg

universitair hoofddocent
mr. P.A.J. van den Berg
E-mail:
p.a.j.van.den.berg rug.nl

 

Programma Rechtsvergelijking en Rechtsculturen
Semester 2a  (2008/2009)

Week 1

College 1
-Inleiding: rechtsvergelijking, rechtsfamilies en rechtsculturen
-‘Vreemde’ rechtsfamilies I: Islam
Literatuur:
Zweigert-Kötz-Weir, An Introduction to comparative law (Oxford 3rd revised ed. 1998), pp. 1-12, 63-73 en 303-312 (hfstt. 1, 5 en 22)

College 2
-Vreemde’ rechtsfamilies II: China/Japan en Hinduïsme
Literatuur:
Zweigert-Kötz-Weir, An Introduction, pp.  13-31, 286-302 en 313-319 (hfstt. 2, 21 en 23)

W. Pintens, 'Rechtsvergelijking en taal' in: Ars Aequi 43 (1994), 26-32

Week 2

College 1
-De Anglo-Amerikaanse rechtsfamilie I
Literatuur:
Zweigert-Kötz-Weir, An Introduction, pp. 32-47 en 180-217 (hfstt. 3, 14 en 15)

College 2
-De Anglo-Amerikaanse rechtsfamilie II
Literatuur:
Zweigert-Kötz-Weir, An Introduction, pp. 323-327 (uit hfst. 24), 356-359 en 362-364 (uit hfst. 26), 400-409 (uit hfst. 30), 595-597 en 605-615 (uit hfst 40)

E.J.H. Schrage, 'Why is english law so different' in: Ars Aequi 47/5 (1998), 14-23

College 3

-De Anglo-Amerikaanse rechtsfamilie III

Literatuur:

Zweigert-Kötz-Weir, An Introduction, pp. 238-275 (hfstt. 17-18)
Young v. Bristol Aeroplane Co., Ltd. [1944] 2 All E.R. [repr.], 293-300

Week 3

College 1
De continentale rechtsfamilie I: de romanistische familie
Literatuur:

-Zweigert-Kötz-Weir, An Introduction, pp. 74-118 (hfstt. 6-8)
-P.A.J. van den Berg, 'De paradox van de codificatie: over de gevolgen van codificatie in Europa voor de rechtsvinding' in: RMThemis 163/4 (2002), 194-203

College 2
De continentale rechtsfamilie II: de germanistische familie
Literatuur:
-Zweigert-Kötz-Weir, An Introduction, pp. 132-156 (hfstt. 10-11)
-BGH 4 okt. 1982 (Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen, Band 85 (1983), p. 64-75)

Laatst gewijzigd:06 november 2012 01:28

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Turftorenstraat 21, 9712 BM Groningen

Room:
T 293