Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. P.A.J. (Peter) van den Berg

Publications

Het Nederlandse staatshoofd in rechtshistorisch perspectief

Kolonialisme en codificatie: Hoofdstukken uit de Caribische en Amerikaanse rechtsgeschiedenis

Vrouwenkiesrecht tussen individueel en gezinshoofdenkiesrecht, 1815-1919

Een gordiaanse knoop: Mannenkiesrecht, vrouwenkiesrecht en gezinskiesrecht tussen 1795 en 1917

Het streven naar nationale onafhankelijkheid bij de patriotten in de Bataafse tijd

Hoofdstukken Algemene Rechtswetenschap

Liberalism, modern constitutionalism and nation building in the Belgian Constitution of 1831: a comparative perspective

Op zoek naar de 'stemmer': Toekenning en uitoefening van het stemrecht tussen 1795 en 1840

Politics of codification in Meiji Japan (1868-1912): Comparative perspective of position of customary law in Japanese civil code

Van het openbaar lichaam Sint Eustatius naar een onafhankelijk Statia?

Read more

Press/media

'Nederland moet goed voor bevolking Sint-Eustatius zorgen'