Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. P.A.J. (Peter) van den Berg

Publications

E pluribus unum? Some remarks on the future of 'regional' legal systems of private law in the European Union from a historical perspective

Het Nederlandse staatshoofd in rechtshistorisch perspectief

Kolonialisme en codificatie: Hoofdstukken uit de Caribische en Amerikaanse rechtsgeschiedenis

日本民法典编纂的政治学(1868—1912)——比较法视野下习惯法在法典中的地位

Vrouwenkiesrecht tussen individueel en gezinshoofdenkiesrecht, 1815-1919

Een gordiaanse knoop: Mannenkiesrecht, vrouwenkiesrecht en gezinskiesrecht tussen 1795 en 1917

Het streven naar nationale onafhankelijkheid bij de patriotten in de Bataafse tijd

Hoofdstukken Algemene Rechtswetenschap

Liberalism, modern constitutionalism and nation building in the Belgian Constitution of 1831: a comparative perspective

Op zoek naar de 'stemmer': Toekenning en uitoefening van het stemrecht tussen 1795 en 1840

Read more

Press/media

'Nederland moet goed voor bevolking Sint-Eustatius zorgen'