Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us mr. P.A.J. (Peter) van den Berg

mr. P.A.J. van den Berg

universitair hoofddocent
mr. P.A.J. van den Berg
E-mail:
p.a.j.van.den.berg rug.nl

NOTA BENE

Dit vak staat open voor

Bachelorstudenten: als juridisch bijvak

Het vormt dan een algemene inleiding op de keuzevakken Europees privaatrecht, Anglo-Amerikaans recht, Duits recht en Duitse rechtstaal en Introduction au droit Français. Bachelorstudenten moeten zich wel per e-mail aanmelden bij mr L. kroes, studieadviseur.

Studenten Master Rechtswetenschap en Onderzoek: als verplicht hoofdvak


Het vak Rechtsvergelijking en rechtsculturen laat de student kennis maken met de algemene kenmerken van de belangrijkste buitenlandse rechtsstelsels. De geschiedenis, ontwikkeling en bestaande structuur van een aantal hedendaagse rechtsfamilies zal daartoe worden geschetst. Van het niet-Westerse recht zal In het bijzonder aandacht worden besteed aan het Islamitische recht, de Aziatische rechtsfamilies (China en Japan), alsmede de Hinduistische rechtsopvatting. Daarnaast zullen uitgebreid het Anglo-Amerikaanse recht (common law), het Franse rechtsstelsel en het Duitse rechtssysteem aan de orde komen.
Tevens zullen enkele vermogensrechtelijke leerstukken (overeenkomst en onrechtmatige daad) rechtsvergelijkend worden behandeld.

Het nut van rechtsvergelijking staat tegenwoordig niet meer ter discussie, nu door toenemende buitenlandse contacten Nederlandse juristen steeds vaker inzicht dienen te hebben in andere rechtsstelsels. De rechtsvergelijking plaats bovendien door haar wetenschappelijke benadering het eigen Nederlandse rechtsstelsel in een geheel ander perspectief.

Tijdens de werkcolleges zullen de verscheidene rechtsstelsels aan de hand van concrete rechtsbronnen (Koran, (grond)wetten en rechterlijke uitspraken) en actualiteiten (krantenartikelen) worden toegelicht. Er bestaat ruimte voor discussie.

Het standaardwerk over de rechtsvergelijking van Zweigert-Kötz-Weir, An Introduction to comparative law (Oxford 3rd revised ed. 1998), wordt als uitgangspunt genomen.

Onderwijs kan worden gevolgd in semester 2a op woensdag van 15.00 tot 17.00 (T14) en het tentamen is mondeling.

Laatst gewijzigd:06 november 2012 01:28

Contact information

Oude Kijk in 't Jatstraat 26
9712 EK Groningen
The Netherlands

Turftorenstraat 21, 9712 BM Groningen

Room:
T 293