Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us N. (Niek) Frans, PhD

Press/media

Voorspellende waarde van toets op jonge leeftijd gering

Toets op jonge leeftijd zegt niets over ontwikkeling kind

Toets op jonge leeftijd zegt niets over de ontwikkeling van een kind

Ondergemiddeld is niet hetzelfde als onvoldoende

Kleutertoetsen zijn niet representatief

Read more