Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us N. (Niek) Frans, PhD

N. (Niek) Frans, PhD

Assistant Professor

Mijn onderzoek richt zich op toetsontwerp, toetsgebruik en interpretatie. Met de nadruk op signalering van leerproblemen. Mijn promotieonderzoek was gericht op het gebruik van de kleutertoetsen van Cito om problemen in de taal- en rekenontwikkeling van leerlingen te signaleren. Hiervoor hebben we de relatie van de toetsscores met latere taal- en rekenprestatie onderzocht, alsmede het gebruik en de interpretatie door leerkrachten.

Tijdens mijn postdoc in Oslo heb ik me bezig gehouden met de ontwikkeling van een Computerized Adaptive Test (CAT) en gekeken naar de inzet van reeds aanwezige informatie om de itemselectie van de CAT te sturen. We hebben ook gekeken naar manieren om de interpretatie van meetnauwkeurigheid te faciliteren.

In mijn huidige onderzoek richt ik me op het gebruik van procesinformatie om automatiseringsproblemen bij leerlingen beter vast te kunnen stellen.

Last modified:11 October 2023 11.20 a.m.