Skip to ContentSkip to Navigation
Practical matters How to find us N. (Niek) Frans, PhD

N. (Niek) Frans, PhD

Universitair Docent

Ons onderzoek richt zich op de vraag hoe de kleutertoetsen van Cito leerkrachten helpen in de vroegtijdige identificatie van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en in de inrichting van deze onderwijsondersteuning. Er is een reeks aan onderzoeken die uitwijzen dat vroegtijdig ingrijpen bij ontwikkelingsachterstanden tot betere resultaten leidt dan ingrijpen op latere leeftijd. Dit maakt vroeg signaleren van, bijvoorbeeld, een taal- en/of rekenachterstand ontzettend belangrijk. Een mogelijke manier om deze besluitvorming te verbeteren is via toetsen zoals de Cito kleutertoetsen.

Jonge kinderen variëren echter ontzettend hun ontwikkeling wat tot grote verschillen in prestatie kan leiden, zowel tussen kinderen als binnen individuen over de tijd. Door deze spreiding van niveau binnen een klas en ‘sprongen’ in de ontwikkeling is het moeilijk om te zeggen of een lage score op een toets ook daadwerkelijk betekend dat een kind een achterstand ontwikkeld. Om aan te tonen in hoeverre een score in de kleuterjaren iets zegt over de scores op taal- en rekengebied in latere jaren analyseren we hierom de scores van een grote groep kinderen in de eerste vijf leerjaren van het basisonderwijs.

Naast het idee dat een toets in zekere mate een verband moet hebben met latere prestatie om signalering te ondersteunen, moet de informatie uit een toets ook waardevol zijn voor de toetsgebruiker (leerkracht/intern begeleider/etc.) om de ondersteuning invulling te geven. Dit is grotendeels afhankelijk van de kennis en opvattingen die een gebruiker heeft over de toets. In gesprek met leerkrachten hopen we hier dan ook uitspraken over te doen.

Laatst gewijzigd:25 juni 2022 15:32