Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. M. (Mans) Schepers

Publications

Akkeren op de kwelder

A meta-analysis of the presence of crop plants in the Dutch and German terp area between 700 BC and AD 1600

Between reclamation and restoration: the archaeology, historical ecology and future development of drained wetland landscapes

Bufferzone

De kerk en het landschap

En de boer, ploegde hij voort?

PALAEOASSOCIA as a methodological tool for phytosociological analyses is further developed

Plattelandblindheid

Van wadden en een wereldbol

Variatie in cultuurplanten in Friese terpen

Read more

Press/media

Onze Europese voorouders aten (ook) al zeewier

Timekeepers

Vijf vragen aan Mans Schepers

Review of Nieuwhof et al 2019: Adapting to the Sea.

Bemonstering uit te baggeren kolk.

De smaak van de wadden: Bonen van de kwelder

Terpbewoners waren heus niet achterlijk

'Stop met het ophogen van de dijken'

Akkerbouw op zoute kwelders? Het kan!

Weg met de dijken

Read more