Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us dr. M. (Mans) Schepers

Publications

'Er is geen (echte) natuur in Nederland'

Jongeren (en Noorderbreedte)

Luxe op klompen

PALAEOASSOCIA as a methodological tool for phytosociological analyses is further developed

Akkeren op de kwelder

A meta-analysis of the presence of crop plants in the Dutch and German terp area between 700 BC and AD 1600

Between reclamation and restoration: the archaeology, historical ecology and future development of drained wetland landscapes

Bufferzone

Cancelling Plinius?: Reflecties op de rol van het misera gens-citaat in de geschiedschrijving van het terpengebied

De Boetevaart

Read more

Press/media

Tuin aanpakken met potgrond is uit den boze

Dacht je dat je goed bezig was in de tuin voor bloemetjes en bijtjes? Als je potgrond gebruikt zit je er helemaal naast

Onze Europese voorouders aten (ook) al zeewier

Timekeepers

Vijf vragen aan Mans Schepers

Review of Nieuwhof et al 2019: Adapting to the Sea.

Bemonstering uit te baggeren kolk.

De smaak van de wadden: Bonen van de kwelder

Terpbewoners waren heus niet achterlijk

'Stop met het ophogen van de dijken'

Read more