Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. M. (Mans) Schepers

Publications

A diachronic triangular perspective on landscapes: A conceptual tool for research and management applied to Wadden Sea salt marshes

Deel van een groot rijk: Boeren, burgers en militairen in de Romeinse tijd (19 voor Christus-450 na Christus)

Human–environment interactions at a short-lived Arctic mine and the long-term response of the local tundra vegetation

Plaggen en mossen: Botanisch onderzoek aan sporen uit de 10e eeuw

“There's more than meets the eye”: Developing an integrated archaeological approach to reconstruct human–environment dynamics in the Pontine marshes (Lazio, Central Italy)

Timing and Pace of Neolithisation in the Dutch Wetlands (c. 5000–3500 cal. BC)

Van traditionele archeologie naar ecologische archeologie: terugblik en vooruitblik in een jubileumjaar

Waarnemingen bij Groot-Wetsinge en Adorp

Landscape development and stratigraphy

The common and the rare: A review of Early Modern Dutch plant food consumption based on archaeobotanical urban cesspit data

Read more

Press/media

Review of Nieuwhof et al 2019: Adapting to the Sea.

Bemonstering uit te baggeren kolk.

De smaak van de wadden: Bonen van de kwelder

Terpbewoners waren heus niet achterlijk

'Stop met het ophogen van de dijken'

Akkerbouw op zoute kwelders? Het kan!

Weg met de dijken

Landbouw op de kwelders

Interview Mans Schepers (RUG)

Yde girl (Het meisje van Yde)

Read more