Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us dr. M. (Mans) Schepers

Publications

Natuur, landschap, en landbouw: oude relaties in Drenthe

Wetland Reclamation and the Development of Reclamation Landscapes: A Comparative Framework

A diachronic triangular perspective on landscapes: A conceptual tool for research and management applied to Wadden Sea salt marshes

Deel van een groot rijk: Boeren, burgers en militairen in de Romeinse tijd (19 voor Christus-450 na Christus)

Environnement et maçonnerie d’une maison de l’époque moderne dans le centre d’Agde (Hérault, France)

Human–environment interactions at a short-lived Arctic mine and the long-term response of the local tundra vegetation

Living Dikes voor de 'erfvijand van eeuwen': Groningers en de kust in een diachroon perspectief

Plaggen en mossen: Botanisch onderzoek aan sporen uit de 10e eeuw

Sporen langs het fietspad: Archeologische waarnemingen bij Harsema’s laan en Groot Wetsinge

“There's more than meets the eye”: Developing an integrated archaeological approach to reconstruct human–environment dynamics in the Pontine marshes (Lazio, Central Italy)

Read more

Press/media

Review of Nieuwhof et al 2019: Adapting to the Sea.

Bemonstering uit te baggeren kolk.

De smaak van de wadden: Bonen van de kwelder

Terpbewoners waren heus niet achterlijk

'Stop met het ophogen van de dijken'

Akkerbouw op zoute kwelders? Het kan!

Weg met de dijken

Landbouw op de kwelders

Interview Mans Schepers (RUG)

Yde girl (Het meisje van Yde)

Read more