Skip to ContentSkip to Navigation
How to find us prof. mr. dr. M. (Michel) Vols

Publications

Het "Wetsvoorstel regulering sekswerk': Oude wijn in nieuwe zakken of een gerijpt wetsvoorstel?

JURI SAYS: An Automatic Judgement Prediction System for the European Court of Human Rights

Ondermijning: van frame naar hype naar wet

Upperdogs versus Underdogs: Judicial Review of Administrative Drug-Related Closure Cases in the Netherlands

Using machine learning to predict decisions of the European Court of Human Rights

Voortdurend Verhuizen: De Impact Van Het Kinderrechtenverdrag Op Huisuitzettingen In Het Privaat- En Bestuursrecht

Bestrijding van Outlaw Motorcycle Gangs: Een rechtsvergelijkende studie naar de aanpak van onrechtmatige organisaties in rechtsstatelijk perspectief

Commentaar bij artikel 151d Gemeentewet

Commentaar bij artikel 17 Woningwet

Commentaar bij artikel 174a Gemeentewet

Read more

Press/media

Burgemeesters te hard in antidrugsbeleid, onschuldige burgers uit huis gezet

Robot weet welke uitspraak het hof zal doen

Computersysteem voorspelt EHRM-uitspraken

Ten new members for The Young Academy

Onderzoeker Michel Vols treedt toe tot select gezelschap van jonge topwetenschappers

De Jonge Akademie krijgt er tien nieuwe leden bij

Michel Vols nieuw lid De Jonge Akademie

In coronatijd ergeren buren zich helemaal groen en geel

Read more