Skip to ContentSkip to Navigation
About us Practical matters How to find us M. (Marinda) Spithoff, MSc

Publications

Bestuurlijke verschillen in gerealiseerde onderwijskwaliteit. Bijgestelde en aangevulde versie: November 2023. GION/Universiteit Twente

De wereld als experiment

Het gebruik van informatie over scholen

Kwaliteit van sturing in het primair onderwijs: Bestuurlijk vermogen van schoolbesturen die met krimp te maken hebben

Zes uitdagingen voor het bewegingsonderwijs

Het beste onderwijsstelsel bestaat niet

Krimp: ene bestuurder is de andere niet

Peiling bewegingsonderwijs 2016 Technische rapportage

Peiling Bewegingsonderwijs 2017 Verdiepende studie naar huidige lesgeefpraktijk van leerkrachten

De overgang van primair naar voortgezet onderwijs in internationaal perspectief: Een systematische overzichtsstudie van onderwijstransities in relatie tot kenmerken van verschillende Europese onderwijsstelsels.

Read more